412_Tehnički uvjeti za osiguranje prometa na cestovnim prijelazima u razini (412)

470 Uputstvo o vrstama i upotrebi TK uređaja i veza

HŽI-40 Prometna uputa

HŽI-44 Uputa za dodjelu trase vlaka prema ad hoc zahtjevu

HŽI-46 Uputa o reguliranju prometa na željezničkim prugama opremljenim uređajima telekomande

HŽI-91 Izvadak MAV-HŽ

HŽI-206 Pravilnik o postupku izdavanja potvrde za strojovođu kategorije A

HŽI-333 Uputa za osiguranje prometa tijekom zime

HŽI-400 Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja

HŽI-401 Pravilnik o informacijsko-komunikacijskoj mreži

HŽI-403 Pravilnik o opsegu i vrstama informacijsko-komunikacijskih veza i uređaja

HŽI-432 Uputa o postupku radnika izvršnih službi sa SS i TK uređajima

HŽI-433 Naputak za uporabu i postavljanje skretničke ambulantne brave

HŽI-435 – Uputa za osvjetljavanje likovnih glavnih signala i predsignala

HŽI-472 Uputa o provođenju int. teh. pregleda ŽIP i dijelova podsustava

HŽI-612 Uputa o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka

HŽI-631 Pravilnik o postupanju u slučaju izv događaja

HŽI-650 Pravilnik o izradi i objavljivanju općih akata

HŽI-663 -Priručnik o organizaciji i primjeni sustava upravljanja sigurnošću

HŽI-670 Uputa o načinu i postupku ustanovljivanja prisutnosti alkohola u organizmu radnika

HŽI-681 Pravilnik o zaštiti od požara

HŽI-699-00 – Pravilnik o sustavu upravljanja kvalitetom HŽ Infrastrukture d.o.o

HŽI-700-41 – Uputa o upravljanju poslovnim procesima

HŽI-701-41 – Uputa o upravljanju rizicima

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluka o objavljivanju i ažuriranju Popisa prihvaćenih normativnih i drugih dokumenata

Okvirni plan i program poučavanja izvršnih radnika HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2017.

Operativni plan provedbe Politike sigurnosti HŽ Infrastrukture za 2017

Plan hitnih mjera u slučaju poremećaja u željezničkom prometu

Plan i program posebnih mjera zaštite od požara za 2016

Politika kvalitete HŽI

Politika sigurnosti HŽ Infrastrukture d.o.o

Politika upravljanja društveno odgovornim poslovanjem HŽI

Politika upravljanja poslovnim procesima

Politika upravljanja rizicima

RH-1 i Uputa HZI-4 Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu

RH-2 Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljenje želj. prom

RH-3 – Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u zelj. prometu

RH-7 Pravilnik o odori zelj. djelatnika i nacinu zaustav. prom

RH-200 Pravilnik o željezničkim vozilima

RH-205 – Pravilnik o ovlaštenju strojovođa

RH-300 – Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica

RH-301 Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

RH-408 – Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

RH-553 Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

RH-555 – Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi

RH-600 – Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge

RH-603 – Pravilnik o TU za sigurnost želj. prom. kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci

RH-655 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti…

Sporazum HŽ Infrastruktura d.o.o. & Rail Cargo Carrier Kft

Sporazum HŽ Infrastruktura d.o.o. & RTS Rail

HŽI-659 -Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja kontrole primjene sustava upravljanja sigurnošću

HŽI-684 Uputa o upravljanju rizicima u slučaju značajnih promjena u sustavu

413_Tehnički uslovi za isporuku i ugradnju SS i TK opreme na magistralnim prugama (413)

HŽI-93 Izvadak JŽ-HŽ

Pravilnik 315 Pravilnik o održavanju donjeg ustroja pruga

Pravilnik 314 Pravilnik o održavanju gornjeg ustroja pruga

411_Opći tehnički propisi za relejne stanične signalno-sigurnosne uređaje (411)

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji radiodispečerskog sustava

HŽI-331 Uputa o postupanju s rabljenim kamenim agregatima pridobivenima radovima

Odluka o oznakama zabranjenih postupaka i upozorenja na opasnosti na prugama

HŽI-211 Uputa za održavanje željezničkih vozila

Ugovor HŽI-PG br 149-14 od 20 08 2014 za održavanje željez vozila u posjedu HŽI

Sporazum HŽ Infrastrukutra d.o.o. & ADRIA TRANSPORT d.o.o.

Okvirni sporazum HŽI-PG br 28-13 za održavanje infrastr – na 4 godine od 19 11 2013

Pravilnik 213 Pravilnik o održavanju stabilnih postrojenja električne vuče

HŽI-326 Uputa o postupku kategorizacije nosivosti postojećih metalnih i betonskih željezničkih mostova

HŽI-687 Uputa o postupku pregleda tehničke dokumentacije

PROMETNI PRAVILNIK HŽI_2 od 10 12 2017

430 Uputa o održavanju podzemnih telekomunikacijskih kabela

471 Uputa za rukovanje radiodispečerskom centralom Kapsch

Protokol o načinu komunikacije između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i HŽ Infrastrukture d.o.o.

HZI-28 Uputa o prometnim evidencijama

HŽI-427 – Uputa za primjenu,ugradnju,ispitivanje i održ. pružnih AS uređaja

Sporazum HŽ Infrastruktura d.o.o. & HŽ Cargo d.o.o.

HŽI-451 Uputa za upotrebu mjerača brzine i pokazivača smjera vjetra

Pravilnik 657 Pravilnik o provjeri sposobnosti za rad radnika što izravno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

Sporazum HŽ Infrastruktura d.o.o. & HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

 

 

HŽI-41 UPUTA ZA IZRADU POSLOVNOG REDA KOLODVORA I.DIO

a) Naslovna

b) Sadrzaj

c) Tekst

 

 

IZVJEŠĆE O MREŽI 2017

1. izmjene i dopune

Izvjesce o mrezi 2017

 

 

IZVJEŠĆE O MREŽI 2018

Izvjesce-o-mrezi-2018

 

 

PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

       

 

 

PRAVILNIK 646 O STAŽIRANJU, POUČAVANJU I PROVJERI ZNANJA IZVRŠNIH RADNIKA NA HŽ HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

1 izmjene

Pravilnik 646

 

 

PRIRUČNIK KVALITETE

1 izmjene i dopune

Priručnik kvalitete

 

 

 

UPUTA O PRIMJENI ELEKTRONIČKE KNJIŽICE VOZNOG REDA VLAKOVA NA MREŽI HŽ INFRASTRUKTURE