DOKUMENTI

Kolektivni ugovor HŽI objavljen u Sl. vjesniku br. 10 od 3. kolovoza 2022.

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

NOVI KU HŽI 20 11 2016

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika

Pravilnik o unutarnjem redu u željezničko prometu

Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi

Zakon o blagdanima

Zakon o radu 2 9 2016

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga NN 71_14

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

ZAKON O ŽELJEZNICI NN br 94 13 i 148 13

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

Pravilnik o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. (Službeni vjesnik broj 4 22. 3. 2017)

Zakon o mirenju NN 18 2011

PRAVILNIK O RADU HŽI

Pravilnik o radu HŽI_Pročišćeni tekst (uključivo sa 7. izmjenama)

Službeni vijesnik br. 4-2012.pdf – 2. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vijesnik.pdf – 4. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vjesnik br 2 u 2017. 9. izmjene Pravilnjika o radu

Službeni vjesnik br 4 u 2015.- 7. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vjesnik br 12 u 2013. – 5. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vjesnik br. 10-2011.pdf – Pravilnik o radu HŽI

Službeni vjesnik br. 28-2011.pdf – 1. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vjesnik broj 8-2016 (prvi dio) – 8. izmjene Pravilnika o radu HŽI

Sluzbeni vjesnik broj 23-2012.pdf – 3 izmjene Pravilnika o radu HŽI

Službeni vjesnik br 2 u 2015. – 6. izmjene Pravilnika o radu HŽI

 

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

2016-02 Službeni vjesnik- Pravilnik o radnoj odjeći,obući i osobnim zaštitnim sredstvima za radnike HŽ Infrastrukture d.o.o.

2016-04 Službeni vjesnik- pravilnik o zaštiti na radu HŽ Infrastrukture d.o.o.

2016-05 Službeni vjesnik- pravilnik o službenoj odjeći i obući za radnike prometne djelatnosti

2017-01 Službeni vjesnik- pravilnik o radnim odorama- službenoj odjeći i obući radnika na poslovima zaštite

Zakon o zaštiti na radu