Na peronu br. 109

Pred vama je Na peronu br. 109. S ponosom se osvrćemo na taj dugački niz brojeva koje smo objavili, a ovdje posebno ističemo tekstove o našim sindikalnim aktivnostima, o aktualnim kretanjima u HŽI, nastavljamo portretiranje željezničara i branitelja. Jednako tako...

Na peronu br. 107

U ovom broju donosimo tekstove o našim sindikalnim aktivnostima, o aktualnim kretanjima u HŽI, o oslobađajućoj sudskoj presudi u kojoj smo našim članovima bili oslonac na putu do pobjede pravde. Jednako tako nastavljamo objavljivati razgovore s izvršnim radnicima i...

Na peronu br. 106

U ovom broju donosimo tekstove o našim sindikalnim aktivnostima, o aktualnim kretanjima u HŽI, razgovor s ministrom Olegom Butkovićem, razgovore s poznatim licima i o željeznici (u ovom broju Mirela Priselac Remi). Jednako tako nastavljamo objavljivati razgovore s...

Na peronu br. 105

Na peronu br. 105 donosi tekstove o našim sindikalnim aktivnostima, o aktualnim kretanjima u HŽI, presuda VSRH o alkoholu na radnom mjestu, razgovore s poznatim licima i o željeznici (u ovom broju Branko Uvodić). U ovom broju nastavljamo objavljivati razgovore s...

Na peronu br. 104

Na peronu br. 104 donosi tekstove o našim sindikalnim aktivnostima, o aktualnim kretanjima u HŽI, razgovor sa saborskim zastupnikom Antonom Klimanom, razgovore s poznatim licima i o željeznici (u ovom broju Matija Vuica). U ovom broju nastavljamo objavljivati...