U ovom broju možete pročitati:
Ulaganje u prometnu infrastrukturu je preduvjet društveno-gospodarskog razvoja. Jesmo li spremni budućim generacijama osigurati perspektivu razvoja i daljnju afirmaciju nacionalnog gospodarstva, temeljenu na suvremenoj prometnoj infrastrukturi?
Kao prepoznatljive primjere vjerskog turizma koji je obilježje i jednoga kraja naveo je Mariju Bistricu i Ludbreg ustvrdivši da vjerski turizam može doprinijeti gospodarskom rastu mjesta. potrebno promijeniti percepciju vjerskog turizma i promatrati ga kao isplativ segment.
Podvucimo crtu i ponovimo kako je namjera bila da iz panel rasprave proizađu glavni zaključci o tome kako i u kojem smjeru bi se trebalo razvijati željeznička infrastruktura, kako bi prijevoznici na tržištu imali priliku biti konkurentni ostalim vidovima prijevoza.
Akademik Radman jednom prilikom rekao je kako su znanstvenici tijekom Covida abdicirali od razmišljanja. Usudim se parafrazirati tu njegovu izjavu i reći kako su se tijekom ovog
okruglog stola i panel rasprave organizatori svim silama trudili da sudionici abdiciraju od iznošenja mišljenja…
O rasporedu radnog vremena za 2024. podnijeli smo mišljenje u tijek usavjetovanja. Upozorili smo poslodavca kako pri planiranju rasporeda radnog vremena neposredno nadređeni radnik mora uzeti u obzir
opće principe prilagođavanja rada i organizacije rada izvršnim radnicima s ciljem osiguranja zaštite njihovog zdravlja i sigurnosti kao i sigurnosti željezničkog prometa.
Tu su i razgovori s našim članovima: Tomislav Svetić, prometnik vlakova u kolodvoru Sv. Ivan Žabno i Petar Kojić, prometnik vlakova u kolodvoru Zdenci – Orahovica.