U ovom videu objedinili smo svih 5 video uradaka sa dvodnevnih edukacija (Zagreb, Ilok, Rijeka, Vodice i Varaždin), spojili ih u jedan video, skratili i naglasili vremena i mjesta održavanja te teme koje smo obradili.