„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

4. stručna rasprava u okviru našeg EU projekta „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“ održana je 26. svibnja 2022.godine u našoj velikoj sindikalnoj dvorani na adresi Trnjanska cesta 11 f, Zagreb.

Stručnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Hrvatske udruge radničkih sindikata, projektnog partnera, predstavnici Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, nositelja projekta, te predstavnici Sindikata infrastrukture HŽ.

Teme koje smo obrađivali:

 • Zaštita na radu željezničkih radnika,
 • Uvjeti rada željezničkih radnika,
 • Plaće i naknade željezničkih radnika,
 • Zaštita starijih radnika i osoba s invaliditetom,
 • Zakonodavni okvir u kojem rade željeznički radnici.

Mario Grbešić, predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske i voditelj pregovaračkog odbora sindikata za aktualne kolektivne pregovore u HŽ Infrastrukturi, iznio je okupljenima sadržaj sindikalnih pregovaračkih zahtjeva. Osvrnuo se na pozicije poslodavca, te iznio svoja očekivanja dinamike i mogućeg ishoda pregovora.

U izlaganju, i u raspravi koja je uslijedila, poseban naglasak stavljen je na sljedeća materijalna prava i interese, te na specifične uvjete rada željezničkih radnika:

 • Raspored radnog vremena i usklađivanje s voznim redom
 • Prekovremeni rad
 • Prijevoz na posao i s posla
 • Pripravnost i rad po pozivu
 • Dodaci za otežane uvjete rada
 • Prehrana radnika
 • Usklađivanje plaća s troškovima života u uvjetima inflacije
 • Otpremnine
 • Radna oprema i zaštita na radu

Sudionici rasprave složili su se oko zaključka da očekuju unaprjeđenje postojećih uvjeta rada kroz kolektivne pregovore o plaćama i naknadama željezničkih radnika.

Miroslav Brzica, diplomirani pravnik i tajnik Hrvatske udruge radničkih sindikata, u uvodnom izlaganju naveo je i pojasnio temeljne zakonske institute zaštite starijih radnika i invalida, uređene općim propisima (Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju), uz poseban naglasak na pojašnjenje instituta mirovinskog sustava:

 • Otpremnina
 • Otpremnina u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Otkazni rok
 • Suodlučivanje o pravima starijih radnika i invalida
 • Privremena i trajna nesposobnost za rad
 • Prava u slučaju potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti
 • Pojam invalida rada
 • Ozljeda na radu
 • Profesionalna bolest
 • Profesionalna rehabilitacija
 • Invalidska mirovina
 • Privremena invalidska mirovina
 • Preostala radna sposobnost
 • Naknada zbog tjelesnog oštećenja
 • Vještačenje tjelesnih oštećenja

Sudionici rasprave složili su se oko zaključka da zaštita starijih radnika i invalida u sustavu Hrvatskih željeznica predstavlja sindikalni prioritet.

Dobna struktura zaposlenih u sustavu Hrvatskih željeznica pokazuje stalan porast udjela starijih radnika, kako zbog objektivnih demografskih čimbenika, tako i zbog nedostatnog zapošljavanja mladih radnika. U tom pogledu zauzet je nepodijeljen stav da se starije radnike i radnike slabijeg zdravlja treba štititi, kako neposredno, tako i zapošljavanjem mladih.

Posebno je naglašena potreba planiranja mirovine svugdje gdje je to moguće.

Uvodno izlaganje o temi „Zakonodavni okvir u kojem rade željeznički radnici“ iznio je David Jakov Babić, pravni savjetnik iz Hrvatske udruge radničkih sindikata. U nastavku, na uvodno izlaganje o plaćama i naknadama željezničkih radnika, u kojem su iznesene novosti i očekivanja od aktualnih kolektivnih pregovora u Hrvatskim željeznicama, pojašnjeno je zakonsko uređenje reprezentativnosti za kolektivne pregovore i procesa kolektivnih pregovora, a napose odredbe o:

 • Osnivanju i statutu sindikata
 • Pravilnicima o radu
 • Kolektivnom ugovoru
 • Proširenoj primjeni kolektivnih ugovora
 • Produženoj primjeni pravnih pravila
 • Otkazu kolektivnog ugovora
 • Načelu dobre vjere
 • Reprezentativnosti sindikata
 • Pregovaračkom odboru sindikata
 • Važenju kolektivnog ugovora

U drugom dijelu svog izlaganja iznio je novosti o zakonodavnoj proceduri najavljenih izmjena Zakona o radu i sadržaju aktualnih prijedloga izmjena toga zakona.

Sudionici rasprave složili su se oko zaključka da je dobro poznavanje odredbi o kolektivnom pregovaranju nužan preduvjet uspješnosti u unapređivanju uvjeta rada željezničkih radnika kroz postupke kolektivnih pregovora s upravama društava iz sustava Hrvatskih željeznica.

Od pregovarača Sindikata prometnika vlakova Hrvatske očekuje se da, sukladno iznesenom na ovoj raspravi, ustraju u zahtjevima za unapređenjem uvjeta rada, a time i plaća i naknada željezničkih radnika.

Prioritet zaštite starijih radnika i radnika slabijeg zdravlja, koji zbog dobne strukture Hrvatskih željeznica postaje sve izraženiji, nalaže Sindikatu prometnika vlakova Hrvatske da svoje aktivnosti usmjeri ka očuvanju postojeće zaštite navedenih kategorija radnika i njezinom unapređenju, ali i na dodatnom zapošljavanju mladih.