Dana 20. i 21. travnja  2022. godine održana je druga stručna rasprava u sklopu projekta „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“.

Predavanje na temu „Sudjelovanje radnika u odlučivanju“ držao je prof. dr. sc. Dragan Bagić kroz blokove:

 • radno pravni zakonodavni okvir (obavješćivanje, savjetovanje, suodlučivanje)
 • kako RV i sindikalni povjerenici mogu potaknuti i pokrenuti socijalni dijalog u okviru svojih zakonskih ovlaštenja
 • postavljanje jasne granice između uloge člana RV i Sindikalnog povjerenika

U slijedećem dijelu edukacije prof. dr. sc. Dragan Bagić obradio je:

 • priprema argumentacije u procesima savjetovanja i suodlučivanja
 • izgradnja odnosa s poslodavcem, socijalnim partnerima i radnicima

Nekako najinteresantniji dio bila je tema, tj. predavanje na temu  „Kolektivno pregovaranje“ koju je Dijana Fazlić, mag. iur. obradila kroz pod teme:

 • što su zapreke uspostavi dijaloga i postizanju konsenzusa među ključnim interesnim akterima,
 • razvoj i usavršavanje pregovaračke kompetencije za aktivan i učinkovit socijalni dijalog
 • prakticiranja pregovaračkih uloga u kontroliranom okruženju (upoznavanje sa tehnikama i alatima pregovaračkog umijeća).

Nakon izlaganja, ali i tijekom izlaganja vodila se rasprava u središtu koje je poseban naglasak stavljen na materijalna prava i interese, te na specifične uvjete rada željezničkih radnika.

Drugi dan edukacije ponudio je jednako interesantne teme: „Radnik kao ključni resurs sigurnog i kvalitetnog upravljanja  željezničkim prometom“  koju je prezentirao dr. sc. Dražen Kaužljar kroz podteme

 • Osnovni elementi sustava upravljanja sigurnošću
 • Analiza i primjena elemenata sustava upravljanja sigurnošću u HŽ infrastrukturi

te predavanje,  uz uključenje sudionika, na temu „Dijalog u timu“ koje je izvela  Dijana Fazlić, mag. iur. kroz podteme:

 • Kako potaknuti suradnju i dijalog
 • Poštovanje i povjerenje kao temelj uspješne suradnje i dijaloga
 • Rješavanje sukoba i konflikata
 • Važnost osvještavanja vlastite percepcije za uspješnu komunikaciju i dijalog u timu

“Negativne posljedice stresa i diskriminacije” je bila zadnja tema edukacije koju nam je izvela  Dijana Fazlić, mag. iur.

Zaključak:

Sudionici su iskazali podršku ovakvim edukacijama jer su kroz obrade stručnjaka dobili puno jasniji uvid u kompleksnost problema koji se riječima stručnjaka bolje razumiju i dugoročnije rješavaju.