ZAKLJUČCI STRUČNE RASPRAVE

„ZAŠTITA NA RADU ŽELJEZNIČKIH RADNIKA“

ODRŽANE DANA 14. 10. 2021. GODINE U ZAGREBU

 

Sudionici stručne rasprave složili su se da je osnovna svrha zaštite na radu željezničkih radnika sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša. Zaključaj je sudionika kako postoji prostor za unaprjeđenje uvjeta rada i osiguranje mjesta za rad koje je sigurno za zdravlje i život radnika. zaštitu na radu.

Gledajući s aspekta društva u kojemu živimo, za željeznički promet može se reći da nudi rješenja prilagođena tome kako se nositi sa izazovima mobilnosti i prijevoza u budućnosti te da znatno utječe na klimu i okoliš od većine drugih vrsta prometa .

Željeznički promet je jedan od najučinkovitijih i ekološki prihvatljivih načina kretanja. Omogućuje pouzdanu mobilnost i prijenos te kvalitetnije provođenje vremena tijekom putovanja. Uz to željeznički promet rasterećuje ceste i smanjuje zagušenja, te stavlja naglasak na važnost korištenja integriranog sustava željeznice i ostalih vrsta prijevoza.

Unatoč svim opasnostima i štetnostima u putničkom prijevozu željeznicom, i dalje je to jedan od najsigurnijih oblika prometa. Stoga je važno da željeznički radnici na svom radnom mjestu budu sigurni i imaju kvalitetnu zaštitu na radu.

Zaključke ove stručne rasprave možete pročitati OVDJE.

foto 1:

foto 2:

foto 3: