Projekt „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“ rezultat je međusindikalne suradnje sindikata koji djeluju u sektoru željezničkog prometa u Hrvatskoj te središnjice Hrvatske udruge radničkih sindikata. Ovim projektom cilj nam je: 1) razviti i ojačati kapacitete sindikalnih predstavnika o načinima unaprjeđenja suradnje među socijalnim partnerima, komunikacijskim vještinama, tehnikama dijaloga, zagovaranja i pregovaranja za kvalitetniji soc. dijalog; 2) razviti i ojačati međusindikalnu suradnju i partnerstvo i učinkovitije umrežiti socijalne partnere za kvalitetniji socijalni dijalog prilikom promicanja i osvješćivanja kvalitetnijih uvjeta rada željezničkih radnika i 3) razmjenu iskustava i najboljih praksi za jačanje sindikalnog aktivizma i važnosti socijalnog dijaloga i partnerstva unutar djelatnosti željezničkog prometa.

Vrijednost projekta UP.04.2.1.06.0008 „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“ je 997.557,23 kn, a 85% sredstava sufinancirano je iz proračuna EU (Europski socijalni fond) te 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi u razdoblju od dvije godine, od 27. srpnja 2020. do 27. srpnja 2022. godine.

Rezultati koje ćemo ostvariti projektom su: 1) najmanje 3 socijalna partnera sudjelovati će u aktivnostima poboljšanja njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga, 2) provesti će se 5 stručnih savjetovanja.

U sklopu projekta želimo unaprijediti stručna, pregovaračka i komunikacijska znanja i vještine sindikalnih predstavnika u cilju osiguranja dugoročnog utjecaja i održivosti rezultata i nakon provedbe projekta.

U suradnji s partnerima SIHŽ-om i HURS-om želimo poboljšati svoje interne kapacitete i stručnost u području partnerstva i socijalnog dijaloga za učinkovitu participaciju u socijalnom dijalogu i promicanju sindikalnog aktivizma.

Više informacija o EU fondovima pogledajte na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt za informacije:

Mario Grbešić, predsjednik

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Trnjanska cesta 11 F

T: +385 98 284 198

E-pošta: mario.grbesic@spvh.hr

Web: www.spvh.hr