Reprezentativni sindikati svo vrijeme kolektivnih pregovora, a i u ovo vrijeme krize izazvane epidemijom korona virusom, isticali su da radnici HŽI od 2007. nisu dobili nikakva povećanja plaće, da su se radnici HŽI kroz to vrijeme samo odricali iako to u RH nitko drugi nije činio.

Svjesni krize koja je izazvana korona virusom reprezentativni sindikati u HŽI 27. travnja 2020. ponudili su Upravi HŽI kolektivni ugovor u kojem su smanjenja plaće i materijalna prava radnika vezali za dogovor Vlade RH i državnih službenika i namještenika. Ponudili smo zadržavanje postojećih prava, uz uvođenje naknade za postignute rezultate rada od 416 kn/mjesečno i pravične naknade za troškove prijevoza koju smo tjekom kolektivnih pregovora istaknuli u obliku i na način kako je to regulirano za državne službenike i namještenike.

Reprezentativni sindikati zatražili su da prije bilo kakvih ušteda na plaćama radnika Uprava HŽI ponudi uštede na svim drugim stavkama.

 1. svibnja 2020. primili smo prijedlog poslodavca. Njime Uprava HŽI bez ijednog argumenta predlaže u odnosu na važeće stanje:
 • smanjenje zaštite od poslovno uvjetovanih otkaza,
 • brisanje vremenske granice za uvođenje prekida rada kolodvora (službenog mjesta),
 • naknada za bolovanje na teret poslodavca smanjiti na 70 %,
 • dodatno smanjenje broja dana GO za neka radna mjesta,
 • naknada plaće kad radnik ne radi (bez krivnje radnika) u visini 70 % prosjeka u zadnja tri mjeseca,
 • naknada troškova za prijevoz tek u slučaju da je radnik radio najmanje 10 dana,
 • ukidanje regresa,
 • ukidanje božićnice,
 • ukidanje uskrsnice,
 • ukidanje jubilarne nagrade,
 • ukidanje dara za djecu.

Reprezentativnim sindikatima u HŽI prijedlog kolektivnog ugovora Uprave HŽI od 5. svibnja 2020.  je neprihvatljiv.

Temeljem dogovora na zadnjem sastanku pregovaračkih odbora tražimo da Pregovarački odbori poslodavca za kolektivne pregovore zakaže hitan nastavak kolektivnih pregovora kako bi čim prije sklopili kolektivni ugovor.

dopis Upravi HŽI možete pročitati ovdje.