Danas su se reprezentativni sindikati u HŽ obratili Vladi HŽ s traženjem u vezi statusa pripravnika koji su zbog pandemije koranvirusom dovedeni u nepovoljan položaj.
Također, obratili smo se i Upravi HŽI s ponovljenim traženjem da se radnicima koji redovito na posao putuju vlakom osiguraju vlakovi za dolazak na posao i povratak kući.