Kolektivni ugovor HŽ Infrastrukture d.o.o. u članku 186. predviđa dar u novcu u visini 8% iznosa neoporezivog dijela prigodne godišnje nagrade utvrđene poreznim propisima. U istom članku dana je mogućnost Upravi HŽ Infrastrukture d.o.o. da odluči i o većem iznosu, ali ne više od neoporezivog dara u naravi utvrđenog propisima. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da neoporezivi iznos prigodnih nagrada (božićnica, regres…) u 2018. godini iznosi 2500,00 kn.

Kako je IV. Aneksom KU HŽ Infrastrukture d.o.o. predviđena božićnica u iznosu od 1200,00 kn i naknada za GO (regres) u iznosu od 400,00 kn jasno je da je prostor za isplatu novčanog dara za Uskrs puno veći od onog predviđenog kolektivnim ugovorom.

Uzimajući u obzir sve navedeno ovim putem Vas potičemo da donesete odluku o povećanom iznosu dara za Uskrs, uvažavajući otežane okolnosti u kojima radnici trenutno rade zbog zapostavljenosti cijelog željezničkog sektora.