Obilježavajući Međunarodni dan žena ponosni smo da su žene u HŽI godinama ravnopravne, nema poslova koje ne mogu jednako uspješno i dobro obavljati kao i muški kolege. Plaćom se ne razlikuju, preuzele su i vode veći broj najodgovornijih rukovodećih mjesta. Sindikalno svakog dana nastojima ženama, kolegicama pokazati da su nam u mislima, da su dragocjene.

Svim kolegicama čestitamo Međunarodni dan žena.