Poštovani članovi uprave,

koristimo priliku upozoriti Vas da smo na iskustvu 2017. godine utvrdili da nam u procesima nedostaje slijedeći broj izvršnih radnika: 10 čuvara žcp-a,  35 manevrista, 2 nadzorna skretničara, 2 prometna dispečera, 4 prometna telegraf.-telepr., 101 prometnika vlakova, 13 rukovatelja manevre, 52 skretničara, 21 skretničar-kolod. radnik, 1 skretničar-postavničar i 9 vlakovođa.

Smanjivanjem broja izvršnih radnika, bez modernizacije, dovedeni smo u trajno nepovoljnu situaciju: moramo održavati propisane tehnološke procese i operacije, a kako nema dovoljnog broja izvršilaca radnici su prisiljeni raditi prekovremeno, ne koristiti godišnji odmor i sl. Tako se dogodilo da je u 2018. preneseno više od 40% GO iz 2017. Kako se broj radnika neće promijeniti, tako će problem nedostatka radnika samo rasti i eskalirati. Ovakvo ponašanje državne tvrtke je nedopustivo.

Ovakvim načinom rada direktno utječete na sigurnost prometa; radnici nemaju dovoljno vremena odmoriti se, tako da se sve učestalije javljaju greške koje, samo je pitanje dana, mogu postati kobne.

Ne manje važno je da plaćajući prekovremeni rad Vi proizvodite povećani trošak za HŽ Infrastrukturu u iznosu od 3,4 milijuna kuna mjesečno. Naprotiv, zapošljavanjem nedostajućih radnika taj trošak bi prepolovili, odnosno, redoviti rad istog broja radnih sati plaća se za manje od 50% jer novozaposleni radnici nemaju uvećanja za minuli rad, a radnici HŽI koji ostvaruju prekovremeni rad imaju najmanje 15% uvećanje za minuli rad uz pripadajući dodatak od 50 % na cijenu sata rada.

Još važnije je HŽI će tek na taj način omogućiti radnicima korištenje GO u skladu sa ZOR-om.

Koliko nam je poznato, ne postoji nikakvo ograničenje koje  bi bilo prepreka da Vi kao Uprava HŽI odmah donesete odluku i pokrenete postupak prijema potrebnog broj radnika na određeno vrijeme i time kvalitetno riješite spomenuti problem.

A 18 Zapošljavanje izvršnih radnika – traži se dopis upravi 5 3 2018