Predstavniku radnika u NO HŽI (S. Proleta) obratili smo se 16. veljače 2018.  s traženjem da zatraži održavanje izvanredne sjednice NO. Isti zahtjev upućen je predsjedniku NO.

Razlog:

Dana 8. siječnja 2018. direktor Prometnog sektora HŽ Infrastrukture d.o.o. donio je odluku br. 84/18,1.1.1 JAK kojom Područnim regionalnim jedinicama prometa Centar, Istok, Jug, Sjever i Zapad naređuje privremeno propisivanje radnog vremena u svrhu bolje iskorištenosti godišnjih odmora i smanjenja prekovremenog rada i to tako da se reducira broj izvršitelja u razdoblju smanjenog obima rada bez remećenja izvršenja voznog reda.

Obrazloženje neutemeljenosti odluke:

 1. Prema službenim statistikama teretni promet je povećan više od 30 % a broj putničkih vlakova je zadržan na istom broju i u ovom voznom redu, dok je putnički promet ostao nepromijenjen u odnosu na VR 2016./2017.
 2. Kod promjene i stupanjem na snagu novog VR 2017./ 2018. poslovnim redom kolodvora II. dio propisano je radno vrijeme na pojedinim radnim mjestima a tehnološkim procesima rada kolodvora (u većim kolodvorima) na osnovu novog voznog reda propisane su tehnološke operacije o kojima ovisi broj izvršitelja i radno vrijeme.
 3. Predviđeni početak radnog vremena i/ili završetak radnog vremena je u doba kad radnici nemaju javnog prijevoza za dolazak na posao odnosno povratak kući te radnici spavaju po kolodvorima.
 4. Ne poštuje se Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika koji je u članku 11. propisao: Tijekom svakog vremenskog razdoblja od 24 sata radnik ima pravo na neprekidno razdoblje odmora kod kuće u minimalnom trajanju od 12 sati.
 5. Zbog trajnog nedostatka 280 radnika u Prometnom sektoru sustavno se uskraćuje izvršne radnike za godišnji odmor te je u 2018. preneseno 40 % godišnjeg odmora iz 2017.
 6. Starosna struktura radnika je takva da je oko 50 % radnika koji imaju od 50-59 godina života, a preko 60 % radnika je s radnim stažom više od 30 godina.
 7. Zbog sustavno zanemarivanja održavanja željezničke infrastrukture. Broj kvarova i smetnji je u stalnom porastu što dodatno zahtijeva veću pažnju izvršnih radnika koji neposredno sudjeluju u željezničkom prometu.
 8. Nametanjem novih obveza na pojedinim radnim mjestima mimo tehnološkog procesa rada a bez da je prethodno napravljena procjena rizika i opterećenosti pojedinih izvršitelja (što izravno utječe na sigurnost željezničkog prometa).

Radnička vijeća u RJ Centar, Jug, Sjever i Zapad i Sindikat prometnika vlakova Hrvatske upozoravali na trajan nedostatak radnika u tehnološkim procesima u Prometnom sektoru, no posrijedi je sustavno ignoriranje i neutemeljeno opterećivanje radnika.

Kako je navedena odluka direktora Prometnog sektora, a koju podržava uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. još jedna u nizu uznemirujućih, a neutemeljenih tražim da ovaj Nadzorni odbor:

 • raspravlja o negativnostima koje je proizvela i proizvodi ta odluka,
 • zauzme stav da se navedena odluka stavi izvan snage,
 • utvrdi odgovornost direktora Prometnog sektora i ostalih sudionika za nesavjesno postupanje i kršenje pozitivnih propisa u donošenju i provođenju opisanih „privremenih promjena“.