Nakon ovih blagdanskih dana oglasio se poslodavac dopisom kojim pod neprofesionalnim obrazloženjem nalaže „privremena“ smanjenja: „U cilju bolje iskorištenosti godišnjih odmora i smanjenja prekovremenog rada upućujemo Vas na poduzimanje mjera za privremenim propisivanjem drukčijeg radnog vremena za pojedina radna mjesta i to tako da se reducira broj izvršitelja u razdoblju smanjenog obima rada bez remećenja izvršenja voznog reda.“.

Za one koji ne znaju o čemu se radi recimo da je u tijeku priprema ili savjetovanje o provođenju “privremenih” promjena Pravilnika o organizaciji kojima će se broj radnika, prvenstveno prometnika vlakova, skretničara i manevrista, u kolodvorima “uskladiti” s gornjim obrazloženjem.

Kako to provodi jedna od elitnijih regionalnih jedinica ogleda se u dopisu koji objavljujemo uz ovaj tekst.

Upitajmo se zašto ne dolazi do neiskorištenosti GO u administraciji? Najvjerojatnije radi toga jer su sva radna mjesta popunjena dovoljnim brojem radnika. Ili još bolje rečeno, pretrpana direkcija za koju se ne mjere procesi rada kao prometnom osoblju. Za razliku od prometnog osoblja, tamo ih stvarno ima viška.

U okolnostima kad na nekom radnom mjestu imate dovoljan broj izvršitelja tada samo izuzetno može doći do nekorištenja GO i do pojave prekovremenog rada. Slaba iskorištenost GO i pojava prekovremenog rada ukazuju da nedostaje radnika. Umjesto da popuni prazna radna mjesta menadžment Prometnog sektora redovito tvrdi da izvršni radnici po noći spavaju na poslu, općenito ne rade ili malo rade  i slično. Ako stvarno izvršni radnici nemaju posla p noći, onda bi onaj tko je zadužen za traženje posla trebao dobiti otkaz, a ne oni bez koji se taj posao ne može izvršiti. Znači, bezobzira što su to utvrdili poznatom metodom „od oka“, ti stavovi se čuje na razinama koje odlučuju. Nakon takvih poruka lagano se proizvede najava o 300 do 500 radnika viška samo i jedino u Prometnom sektoru.  S druge strane menadžment Prometnog sektora štiti sebi egzistenciju tako što širi netočne informacije.

Vrlo važno za ovu priču je i to da je temeljem KU, Prilog 3.A poslodavac dobio priliku provoditi smanjenje broja radnika, ali i smanjenje plaće ciljanih radnika. Pretežno ili uglavnom Prometnog sektora. Kako to? Zato jer svi drugi sektori tvrde da imaju manjak radnika, a vrh Prometnog sektora pronosi priče kako mu radnici noću na poslu spavaju ili malo rade tako da je evidentno da će najjači udar doživjeti baš radnici tog sektora, u većim ili tzv. velikim kolodvorima. Dakle, opet prometnici vlakova u kolodvorima u kojima radi više od jednog prometnika u smjeni.

Naređenim privremenim smanjenjem, a koje će se provoditi privremenim premještanjem iz kolodvora u kojima sada rade u kolodvore u kojima manjka izvršitelja (npr. iz Dugog Sela u Prečec ili iz Osijeka u Dardu ili iz Perkovića u Primorski Dolac ili iz Rijeke u Meju ili iz Varaždina u Ludbreg ili iz Vinkovaca u Ivankovo) smanjit će se broj izvršitelja u velikom kolodvoru, a popunit će se broj izvršitelja u malom kolodvoru. O obimu posla u kolodvorima služe se prije već navedenim tvrdnjama da izvršni radnici po noći spavaju na poslu, općenito ne rade ili malo rade  i slično. Dakle, tamo ionako nema posla…

Ovo se nikad ne bi dogodilo da je na strani poslodavca tim ljudi koji razumije probleme radnika izvršne službe. Ali, tamo nema željezničara, niti oni žive željeznicu…

Možda kolegice i kolege u PRJP Istok, kod kojih je u tijeku savjetovanje o „privremenom“ rasporedu ujutro, nakon znaka križa kad se probude, zavire dublje u dileme oko teme koju smo aktualizirali.

Da se ne bi mirno budili kolegice i kolege u tzv. manjim kolodvorima pobrinuli su se u drugom dijelu KU kojim su dozvolili poslodavcu da se poigra s kriterijem o broju izvršilaca koji je smanjen za 13 do 15 %. I sve legalno. Učinjeno je to kroz novi, važeći KU, Prilog 7: Kriteriji o broju izvršitelja u prometnim poslovima i opis poslova prometnika vlakova ugradili su drugačiji tekst članka 5, a koji glasi:

Strane potpisnice ovog Ugovora obvezuju se u roku od šest mjeseca računajući od dana stupanja na snagu ovog Ugovora usvojiti novi Prilog 7. koji će se izraditi sukladno tehnologiji i organizaciji rada. U slučaju ne postizanja dogovora u roku iz prethodnog stavka ovog članka Prilog 7. prestaje važiti.

Gotovo neprimjetno prošla je odredba da se višak više ne utvrđuje na nivou regionalne jedinice, nego na nivou kolodvora. Pa tko voli, nek izvoli.

NA PERONU br.72