IMA LI OVA UPRAVA VOLJU RJEŠAVATI PROBLEME KOJE JE NAPRAVILA PRETHODNA UPRAVA?

Problemi koje rješavamo industrijskom akcijom koju pripremamo provesti nastali su u vrijeme prethodne, jednočlane uprave i ta uprava je odgovorna za njih. Ta uprava je odgovorna za nezakonito sklapanje kolektivnog ugovora što je osigurala kroz tobožnju najavu štrajka od strane dva poznata sindikata. Ta uprava stvorila je kulisu, stvorila je privid za primjenu čl. 209 Zakona o radu, no prekršili su odredbe Zakona o reprezentativnosti, članak 9. koji propisuje da poslodavac može pregovarati samo s pregovaračkim odborom koji čine predstavnici svih sindikata koji su reprezentativni. Sa sindikatom ili sindikatima koji su najavili štrajk poslodavac može sklopiti sporazum koji nikako nije kolektivni ugovor, niti to bilo koji zakon dopušta. Upravo to i dokazuje nezakonito potpisivanje važećeg KU.
SPVH-u, niti bilo kojem drugom reprezentativnom sindikatu nitko nema pravo oduzeti pravo na kolektivno pregovaranje, bez obzira na mirenje u slučaju najave štrajka. Također, protuzakonito je i onemogućavanje potpisivanja KU, bez obzira na mirenje u slučaju najave štrajka.
Istina je da su ovim nezakonitim postupanjem radnici HŽ Infre uskraćeni za pripadajući dio plaće, jer im je činjenicom nezakonito potpisanog kolektivnog ugovora nezakonito onemogućena konzumacija i isplata prava koja su imali u prethodnom KU, ali i moguća povećanja plaće i drugih primanja koja su se događala u svim tvrtkama kojima je vlasnik RH. Najsvježiji primjer je upravo potpisani KU za državne službenike i namještenike (9. studenog 2017.). Državnim službenicima i namještenicima ovim KU vraćena su prava koja su „rezana” tijekom krize:
1. Utvrđeno je povećanje plaće za 6,12 %.
2. Ugovoreni su božićnica i regres u iznosu od najmanje 1.250,00 kn. Dogovorena je božićnica za 2017. i 2018. godinu te regres za 2018. godinu u visini od po 1.250,00 kuna.
3. Dar za dijete je također ugovoren za ovu i narednu godinu u visini od 500,00 kuna.
4. Dnevnice i terenski dodatak su vraćeni na 170,00 kn.
5. Povećana je osnovica za izračun broja dana godišnjeg odmora.
6. Otkaz Kolektivnog ugovora moguć je samo u slučaju bitno izmijenjenih okolnosti koje nisu bile poznate ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ukoliko je ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak. Tada se može tražiti izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora. Nakon donošenja novog Zakona o plaćama, pristupiti će se usklađivanju Kolektivnog ugovora. Međutim, nema više mogućnosti bezrazložnog jednostranog otkazivanja Kolektivnog ugovora kao što je bilo moguće prema odredbama dosadašnjih KU.