PITANJE:

Poštovani!  Korisnik sam P2-karte i putujem sa putničkim vlakom do Knina a dalje do Plavna sa službenim kombijem. Zbog ukidanja nekih linija dolazi do toga da mi  P2 toliko i ne vrijedi pa bi umjesto toga uzeo 720 kn. A sad ono najbitnije, ako to napravim imam li pravo koristiti službeni kombi od Knina do Plavna i natrag? Hvala.

ODGOVOR:

Mišljenja smo da korištenje organiziranog prijevoza od strane poslodavca na navedenoj relaciji nema veze sa P-2d kartom jer je na toj relaciji poslodavac organizirao prijevoz upravo iz razloga nemogućnosti korištenja drugog vida prijevoza. Ukoliko se odlučite da nećete uzeti P-2d katu od mjesta stanovanja do Knina jer nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava radniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, imate pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području koja ne može biti veća od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca a to je trenutno 720 kn.