PITANJE:

Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje:

U mjesecu kada radnik nema normu sati, a poslodavac ga zove na prekovremenu smjenu da li se radniku plaća 12 prekovremenih ili mu se odbijaju sati koji mu nedostaju do norme?

Unaprijed hvala!

 

ODGOVOR:

Prekovremeni rad je rad koji radnik obavlja prema pozivu poslodavca mimo rasporeda rada (izvanredno). Prekovremeni rad se ne smije „izbijati“, preraspodjeljivati ili na bilo koji drugi način dovesti u pitanje. Tako i u primjeru koji navodite ukoliko prema rasporedu nemate normu sati, a poslodavac vas pozove i vi ste odradili prekovremenu smjenu poslodavac vam je dužan te prekovremene sate platiti sukladno važećem KU.