PITANJE:
Korisnik sam P2-d karte, tijekom vikenda i blagdana nemam putničkih vlakova za dolazak-odlazak sa posla. Ako vratim P2-d kartu imam li pravo na iznos koji je HŽ Infrastruktura plaćala Putničkome Prijevozu ili maksimalnih 720 kuna?
Treba li mi HŽ Infrastruktura nadoknaditi trošak prijevoza u dane kada nemam putničkih vlakova?
Unaprijed hvala.

 

ODGOVOR:

U prilogu je nekoliko stavaka iz članaka 183. kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture kojima je propisano pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla!

Ako su mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta i mjesto rada radnika povezani željeznicom, Poslodavac će radniku na njegov zahtjev osigurati prijevoz vlakom na posao i s posla do razine 2. vagonskog razreda brzog vlaka (karta P-2d). Poslodavac će osigurati kartu P-1a radniku koji na to ima pravo temeljem ovog Ugovora.

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava radniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene mjesečne karte prema sjedištu Poslodavca.

Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava radniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području.

U slučaju udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlukom Poslodavca.

Iznos naknade prijevoza po svim osnovama iz prethodnih stavaka ovog članka ne može biti veći od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca neovisno o osnovama po kojima se naknada prijevoza ostvaruje, osim u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

Za pojedinog korisnika P-2d karte maksimalni iznos će se automatski povećavati za povećanje cijene prijevozne karte P-2d i to za razliku cijene u odnosu na cijenu važeću na dan potpisivanja ovog Ugovora i nove cijene P-2d prijevozne karte.

Iz navedenog proizlazi:

Da će Poslodavac radniku osigurati besplatnu P-2d kartu samo na zahtjev radnika, što znači ako radniku ne odgovara takva opcija jer nema mogućnost redovitog dolaska na posao i odlaska s posla onda istu neće tražiti ali u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području ali koja ne može biti veći od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca, osim u slučaju kada se radi o udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada većoj od 100 km, tada se naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje  posebnom odlukom Poslodavca.

Na pitanje: Ako vratim P2-d kartu imam li pravo na iznos koji je HŽ Infrastruktura plaćala Putničkome Prijevozu ili maksimalnih 720 kuna?

Odgovor je: imate pravo na maksimalnih 720 kuna!

Na pitanje: Treba li mi HŽ Infrastruktura nadoknaditi trošak prijevoza u dane kada nemam putničkih vlakova?

Odgovor je: HŽ Infrastruktura Vam ne treba nadoknaditi trošak prijevoza u dane kada nema putničkih vlakova, jer ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava radniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području, ali koja ne može biti veća od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca.