PITANJE:

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u vezi sa naknadom za prijevoz na posao i s posla(članak 183.K.U.).

Zanima me kako Hž infrastruktura računa udaljenost od mjesta stanovanja do dolaska na posao, da li je mjerodavna Hak interaktivna karta Hrvatske, ili se računaju kilometri od međumjesnog javnog prijevoza na toj relaciji. Unaprijed hvala!

 

ODGOVOR:

Kolektivnim ugovorom nije propisan način utvrđivanja udaljenosti (za što bi se moglo zatražiti tumačenje povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora)  pa naš odgovor glasi:

Udaljenost od mjesta stanovanja odnosno mjesta uobičajenog boravišta do mjesta rada ili do stanice međumjesnog prijevoza  koju je radnik naveo u izjavi o načinu prijevoza na posao i s posla, računa se pomoću  alata Google karte, kojim se najtočnije može utvrditi udaljenost cestom i uređenom pješačkom stazom, za razliku od HAK-ove interaktivne karte kojom se udaljenost računa samo cestom  (poštivajući smjer i regulaciju prometa).