Pitanje:

Poštovane kolege! Interesira me ako se zbog neiskorištenih stanki u tijeku mjeseca pređe mjesečni fond sati, dali je moguće iste preraspodjeliti u idući mjesec ili se plaćaju kao prekovremeni sati?

Odgovor:

Dilema koju ste napisali ne stoji. Naime, vrijeme predviđeno za stanku ulazi u mjesečni fond sati, i poslodavac mora voditi računa prilikom izrade mjesečnog rasporeda rada, da radniku planira mjesečni fond sati uračunavajući i neiskorištenu stanku. Od ukupnog broj sati ostvarenih po osnovu redovitog rada, neiskorištene stanke i ostalih propisanih obaveza koje ulaze u radno vrijeme koje ulazi u mjesečni fond sati, moguće je preraspodijeliti u idući mjesec do 10 sati, sukladno 5. Aneksu kolektivnog ugovora, kojim je u članku 5. propisano:

Poslodavac može najviše do 10 (deset) sati rada ili do 10 (deset) dopisanih sati do mjesečnog fonda sati evidentirati u sljedećem mjesecu. U slučaju da i na kraju sljedećeg mjeseca radnik kojemu su sati preneseni iz prethodnog mjeseca ima više sati od predviđenog mjesečnog fonda sati, ti sati će mu biti plaćeni kao prekovremeni rad.

Dakle, sati rada koje radnik ostvari radeći iznad mjesečne norme sati su prekovremeni sati rada i kao takvi se plaćaju, osim gornjeg ograničenja od 10 sati.

Napominjemo da, bez obzira na gornje ograničenje, sati rada radniku kojega poslodavac pozove da radi mimo mjesečnog plana rada ne mogu se preraspodjeljivati. To su prekovremeni sati koji se kao takvi moraju i platiti.