pravdaPrenosimo s portala HŽ Infre:

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revr 408/12-2 donesenom 3. travnja 2013., a koju je ovih dana zaprimila Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., okončan je sudski postupak koji je pokrenuo Sindikat infrastrukture HŽ-a. U skladu s tom presudom Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. nema obvezu isplatiti razliku u plaći od šest posto, koja bi, prema procjenama, za sve radnike HŽ Infrastrukture d.o.o. iznosila između 150 i 170 milijuna kuna.

Naime, Sindikat infrastrukture Hrvatskih željeznica pokrenuo je u lipnju 2009. sudski postupak radi utvrđenja ništetnosti III. aneksa Kolektivnom ugovoru djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o. sklopljenog 11. veljače 2009., kojim su se poslodavac i sindikati sporazumjeli da nema povećanja cijene sata rada za šest posto, a koje je utvrđeno odredbom čl. 223. Kolektivnog ugovora djelatnosti HŽ Infrastrukture koji je sklopljen 25. srpnja 2007. godine.

Općinski građanski sud u Zagrebu presudom broj Pr-1157/09 -17 od 17. ožujka 2011. odbio je tužitelja sa zahtjevom za utvrđenje ništetnosti III. aneksa KU-u sklopljenog 11. veljače 2009., dok je u povodu žalbe tužitelja Sindikata infrastrukture Hrvatskih željeznica Županijski sud u Zagrebu presudom broj Gžr-885/11-2 od 12. srpnja 2011. preinačio presudu na način da je utvrdio da je III. aneks Kolektivnom ugovoru djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o. ništetan.

U povodu revizije izjavljene protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj Revr 408/12-2 od 3. travnja 2013. preinačio presudu Županijskog suda u Zagrebu, odbivši žalbu tužitelja Sindikata infrastrukture Hrvatskih željeznica kao neosnovanu i potvrdivši presudu Općinskoga građanskog suda u Zagrebu od 17. ožujka 2011. godine.

Prema pravnome shvaćanju Vrhovnog suda RH, ne postoji obveza sastavljanja novih pregovaračkih odbora za postupak sklapanja Aneksa Kolektivnom ugovoru jer je u sklapanju tog aneksa sudjelovao Pregovarački odbor sindikata koji je bio sastavljen za sklapanje osnovnoga kolektivnog ugovora.

Time je III. aneks Kolektivnom ugovoru djelatnosti HŽ Infrastrukture od 11. veljače 2009. zakonit i ima pravne učinke, što znači da je poslodavac za 2009., 2010. i 2011. godinu obračunao i isplatio plaće svim radnicima HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s odredbama važećeg KU-a i nema obvezu isplatiti razlike u plaći od šest posto za tri navedene godine.

U skladu s time neosnovane su sve tužbe i postupci koje su radnici pokrenuli protiv Uprave HŽ Infrastrukture radi isplate razlike u plaći od šest posto za navedeno razdoblje i Uprava HŽ Infrastrukture nema obvezu isplatiti tu razliku.