protivljenje no markoMarko Gašpar, član NO HŽ Infre obratio se članovima NO slijedećim dopisom:

Poštovani,

dana 24. travnja 2013. godine zaprimio sam poziv za  13. izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora društva HŽ Infrastrukture d.o.o. putem telefona/telefaksa, koja bi se trebala telefonski održati 24. travnja 2013. godine. Na sjednici se traži suglasnost na Odluku Uprave o prijenosu dijela gospodarske djelatnosti društva HŽ Infrastrukture d.o.o. koja se obavlja u „Poslovnom centru održavanja i građenja pruga“ u trgovačko društvo Pružne građevine d.o.o. Zabrinjava ovakav način rada Nadzornog odbora, telefonski se daje suglasnost, bez ikakve rasprave, bez dodatnih analiza i obrazloženja Uprave o namjeravanoj odluci.

Koja je smisao rada Nadzornog odbora na ovakav način?

Iz izjava predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o.medijima, vidljivo je da se planira  privatizacija trgovačkog društva Pružne građevine d.o.o. po hitnom postupku. Da li nam se priprema scenarij privatizacije željezničke infrastrukture po modelu privatizacije svojevremeno britanskih željeznica. Tko će biti odgovoran za eventualne nesreće koje bi se mogle dogoditi zbog nekvalitetnog održavanja željezničke infrastrukture?

Svaki član Nadzornog odbora koji da suglasnost bez detaljne analize posljedica izdvajanja dijela Održavanja a u konačnici i privatizacije tog dijela snosit će ne samo moralnu nego i kaznenu odgovornost.

Kao član Nadzornog odbora i predstavnik radnika u Nadzornom odboru tražim tematsku sjednicu Nadzornog odbora na kojem bi Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. detaljno pojasnila razloge donošenja ishitrene odluke. Također tražim da se na sjednicu  pozovu i predstavnici reprezentativnih sindikata  kako bi mogli dobiti detaljniji uvid u razloge ovakve odluke.

Ne mogu se složiti sa ovakvim načinom rada Nadzornog odbora te sam protiv davanja suglasnosti Uprave o  prijenosu dijela gospodarske djelatnosti društva HŽ Infrastruktura d.o.o.

U Zagrebu, 24. travnja 2013.