euPokušavajući oteti od zaborava našu inicijativu od prije dvije godine koja je propala uglavnom zbog zločestog protivljenja udruženih (poznatih) aktera prenosimo inicijativu čije usvajanje bi nas sve ogrijalo:

U posljednje vrijeme svjedočimo slabljenju kupovne moći radnika i građana uopće, što rezultira sve nekvalitetnijom prehranom radnika koja bi trebala podjednako zabrinuti socijalne partnere i državu. Zdravlje radnika trebalo bi biti neupitni interes društva o čemu ne bi trebalo biti nikakvog spora.

Budući da je teško očekivati od radnika opterećenih egzistencijalnim problemima da za svakodnevnu prehranu ,„gablece i marende“ izdvajaju više od onog što su trenutno spremni, smatramo da bi država u tome trebala preuzeti određenu inicijativu u cilju skrbi za zdravlje, što bi istodobno doprinijelo i nekim drugim opravdanim ciljevima, dodatno naglašenim u ovim vremenima krize.

Stoga predlažemo Vladi Republike Hrvatske da omogući i podrži primjenu sustava bonova za hranu/topli obrok u Hrvatskoj, tj. da osigura porezno oslobođenje na iznos kojeg poslodavci utroše za topli obrok svojih radnika, i to u visini prosječne tržišne cijene objeda i bezalkoholnog napitka uz objed. To bi potaknulo  poslodavce da osiguraju svojim radnicima određeni iznos povrh plaće koji je namijenjen onome temeljnom – dnevnom obroku radnika, kojeg se u današnjim prilikama mnogi radnici nažalost moraju odreći zbog realnog smanjenja plaća.

Takav sustav djeluje u većem broju zemalja Europske unije već više desetaka godina, a podržava ga i Europska komisija. Sustav bonova jamči da će oni doista biti u funkciji prehrane radnika, te da iznos neće biti utrošen u druge svrhe.

On osigurava porezne prihode kroz povećanja zaposlenosti na strani poduzetnika koji se u njega uključe, a porezi koji se time prikupljaju uključuju sve poreze i doprinose koji se plaćaju u radnom odnosu.  Osim poreza i doprinosa iz radnog odnosa, valja uzeti u obzir i poreze na prihod što ih ostvare poduzetnici koji u njemu sudjeluju, uključujući i porez na dodanu vrijednost.

Pritom treba naglasiti kako u Hrvatskoj zapravo ne bi došlo do umanjenja postojećih prihoda proračuna, jer poslodavci nisu bili motivirani povećavati plaće u svrhu osiguravanja toplog obroka, a niti bi to bili u budućnosti, ako bi taj iznos bio opterećen porezima i doprinosima. No, i iz tog kuta gledanja, prema našim informacijama, u zemljama koje su uvele ovaj sustav, porezni prihodi koje proračun gubi zbog porezne olakšice, bivaju premašeni ukupnim poreznim učincima sustava.

Također, budući da u sustavu bonova za topli obrok radnici ne plaćaju gotovinom, takvi porezni prihodi ne mogu ostati neprijavljeni, što bi se dobro uklopilo u Vladina nastojanja da se suzbije siva ekonomija.

Mi vjerujemo da će poduzetnici vrlo brzo prepoznati prednosti ulaska na ovo tržište, bilo kao izdavatelji bonova i organizatori sustava, bilo kao sudionici – pružatelji usluga. Pritom sama činjenica da će ove aktivnosti Hrvatskoj otvoriti i nova radna mjesta, predstavlja vrijednost je po sebi.

Nadamo se da ćete prepoznati da ovo što predlažemo, vodi stvaranju pobjedničke situacije za radnike, za poslodavce i za Vladu Republike Hrvatske.

Izvor: www.hus.hr