3aneksDana 21. veljače 2013.  godine ispregovaran je 3. Aneks Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o.

U okolnostima pritiska sveopćih gospodarskih prilika u RH najvažnije što se postiglo ovim Aneksom je da su sačuvana radna prava u istoj mjeri kao i u dosadašnjem Kolektivnom ugovoru, uz odricanje od božićnice, regresa i rasta plaća, osim rasta po godinama radnog staža.

Najvažnije postignuće nam je zaštita radnika od proglašavanja tehnološkim viškom slijedećom odredbom:

„Ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga  Poslodavac se obvezuje da će za vrijeme trajanja ovog Aneksa  eventualno smanjivati broj radnika isključivo sporazumnim raskidom radnog odnosa uz isplatu poticajne otpremnine.

Ukoliko poslodavac ne ispoštuje obveze iz ovoga članka, neće se primjenjivati odredbe iz članaka 8., 9., 10. i 12. ovog Aneksa Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o.“

Ne manje značenje ogleda se i kroz zadržavanje plaće na razini 2012.

Sindikati s prvom na kolektivno pregovaranje u HŽ Infrastrukturi s punom odgovornošću i u dobroj vjeri procjenjuju da je učinjeno maksimalno i potpisuju ovaj 3. Aneks Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o. s jednim jedinim ciljem: ZAŠTITI RADNIKE HŽ INFRASTRUKTURE OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA.

Informacije o detaljima iz potpisanog 3. Aneks Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o. možete dobiti kod svojih sindikalnih predstavnika.

 

Ovu informaciju potpisuju:

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE