pericic2HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Uprava

Darko Peričić, predsjednik

Upravljanje ljudskim potencijalima

Gordana Vukčević, rukovoditeljica

 

predmet: Mišljenje o Prijedlogu Odluke o pripravnosti i pozivanju radnika na rad izvan radnog vremena

 

Poštovani,

u početku razgovora o pripravnosti isticali ste neprimjereno visoke troškove koji nemaju osnovu u očuvanju neprekidnosti tehnoloških operacija. Najavljena je namjera smanjenja troška sa 16,8 milijuna kuna na max. 5,0 milijuna. Navodili ste slijedeća obrazloženja mjera za smanjenje troškova pripravnosti i dnevnica:

  1. Promjena modela obračuna pripravnosti (stimulacija zaposlenika prilikom izlaska na teren izvan radnog vremena) i godišnju uštedu od oko 10,1 mil. kn.
  2. Promjene u načinu rješavanja izvanrednih događaja podrazumijevaju uvođenje istražnog tijela za istrage izvanrednih događaja, a mjera generira 0,56 mil. kn ušteda na godišnjoj razini.
  3. Promjena u načinu rada ZOP, SIT i ETP, što podrazumijeva set mjera koje se odnose na uspostavu manjih decentraliziranih radnih jedinica i remont najkritičnijih dijelova željezničke infrastrukture za ZOP te poboljšanje procesa nabave za SIT i ETP. Mjere bi na godišnjoj razini realizirale uštedu od oko 1,6 mil. kn.

Mi, SPVH, tražili smo, a Vi ste u početku prihvatili da se dodatak za pripravnost ukine svima koji ne izlaze na teren zbog operativnog posla izvan redovitog radnog vremena (rukovodni kadar).

Međutim, materijalom koji ste nam dostavili na savjetovanje napravili ste uobičajen korak – suprotan od

Vas proklamiranim mjerama štednje. Prijedlogom Vi ne štedite, nego upravo suprotno! Još žalosnije: na

strani izvršnih radnika tražite uštede, a na strani režijskog osoblja doslovce rasipate. Određivanje pripravnosti za najteže izvanredne događaje bespredmetno je i nepotrebno. Temeljem uvida u statistiku

najtežih izvanrednih događaja, mišljenja smo da je obveza izlaska direktora, šefova službi i sl. u slučaju

najtežih izvanrednih događaja normalna i bez određivanja pripravnosti, obzirom na status koji imaju u HŽ Infrastrukturi. Ukoliko ne žele obavljati taj dio obveza koji im je u opisu posla opravdano ih se može razriješiti te postaviti druge koji su spremni prihvatiti i odraditi poslove i iz tog djelokruga. I Uputom za rad i postupanje u slučaju izvanrednog događaja propisana je obveza obavješćivanja direktora od strane prometne operative.

Nadzorni radnici prometne djelatnosti (šefovi kolodvora i pomoćnici šefova kolodvora). Određivanje pripravnosti za samo jednog radnika za skupinu kolodvora iz Priloga Odluke držimo neodrživim i nepromišljenim. Prilog nije usklađen s Uputom za rad i postupanje u slučaju izvanrednog događaja. U Uputi je propisano da u slučaju izvanrednog događaja prometnik vlakova obavještava šefa kolodvora. Također u Prilogu II Upute određene su granice područja kolodvora za nadležnost istrage izvanrednih događaja. Tražimo da se poštuju granice nadležnosti istrage izvanrednih događaja jednako za radnike

prometnih poslova kao i za radnike Održavanja. Naime, iz Priloga – Tablični prikaz pripravnosti kod kuće po organizacijskim jedinicama pod b) Elektrotehnički sektor, vidljivo je da je se poštivala Uputa i Prilog IV Popis domovnih kolodvora i pružnih vozila za popravak kontaktne mreže, za što nemamo zamjerke. Zašto negdje može, a negdje ne? Nije nam jasno da se sustavno provodi kršenje propisa na radnicima Prometnih poslova. Zbog čega ne poštujete Prilog II Upute za rad i postupanje u slučaju izvanrednih događaja?

Kod šefova kolodvora potrebno je propisati način korištenja i plaćanja troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe.

Bespredmetno je određivati pripravnost radniku u Službi za izvršenje prometa jer u slučaju izvanrednog događaja Glavni prometni dispečer i je obvezan odmah obavijestiti svog šefa službe a on dalje upravu, direktore i druge.

Određivanje pripravnosti šefovima kolodvora samo neradnim danom nije u skladu s Uputom za rad i postupanjem u slučaju izvanrednog događaja. Uputa šefa kolodvora obvezuje za izlazak na istragu izvanrednog događaja za njega se mora odrediti pripravnost i tijekom tjedna. Kako je važećim aktom jedino radnicima prometnih poslova određena pripravnost u iznosu od 132 sata tjedno, odnosno 528 sati mjesečno tražimo da uvažavajući činjenice uskladite i prijedlog Odluke.

Plaća i naknade plaće za obavljeni rad regulirane su važećim Kolektivnim ugovorom HŽ Infrastrukture te se eventualne nove naknade plaće mogu regulirati isključivo izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora na način kako to propisuje Zakon o radu. Poziv na rad izvan radnog vremena (odnosno u radnikovo slobodno vrijeme) regulirali smo člankom 157. KU HŽ Infrastrukture.

Potrebno je odlukom propisati i način korištenja dnevnog odnosno tjednog odmora kada se radnik odazove na rad izvan radnog vremena (bilo iz pripravnosti bilo pozivom na rad). Konkretno, radnik nakon obavljenog rada u tijeku noći ne može doći raditi od 07.00 sati nego mu se mora omogućiti dnevni odmor sukladno Zakonu o radu i KU HŽ Infrastrukture.

Prijedlog da se radniku može odrediti da je u određenom vremenskom roku spreman za pozivanje na rad izvan radnog vremena pomalo je smiješan. Poslodavac može svakog radnika u slučaju više sile pozvati na rad u njegovo slobodno vrijeme a na radniku je odluka dali je sposoban ili ne odazvati se pozivu. U slučaju da radnik nije u mogućnosti odazvati se pozivu on apsolutno ne može snositi nikakve posljedice a kamoli da to predstavlja težu povredu radne obveze i da je osnova za izvanredni otkaz ugovora o radu.

Mi, SPVH, protiv smo prijedloga Odluke o pripravnosti.

U slučaju da ustrajete na ovoj formulaciji bit ćemo prisiljeni zatražiti zaštitu državnih institucija za zaštitu prava radnika.

 

Tablica pripravnosti po regijama je u prilogu, u .pdf-u: A 109 Pripravnost tablica po regijama 15 10 2012.