sredisnjicePredmet: Povlačenje Zaključka Vlade RHod 2. kolovoza 2012. godine o pokretanju pregovora za izmjene KU u trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom državnom vlasništvu u cilju usklađivanja materijalnih prava s KU za državneslužbenike i namještenike te njegovim Dodatkom (od 2. kolovoza 2012. godine) –  traži se 

Poštovani predsjedniče Vlade,

Nastavno na Zaključak Vlade RH od 2. kolovoza 2012. godine o pokretanju pregovora za izmjene KU u trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom državnom vlasništvu u cilju usklađivanja materijalnih prava s KU za državne službenike i namještenike te njegovim Dodatkom (od 2. kolovoza 2012. godine), a s obzirom na posljedice takva Zaključka, sindikalne središnjice traže hitno povlačenje spornoga Zaključka:

Prvo, namjeru o usvajanju zaključka s posljedicama po radnike Vlada RH  je, temeljem Zakona o radu i Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća,  bila dužna prethodno staviti na dnevni red sjednice  Gospodarsko-socijalnog vijeća. Vlada RH je to, očito ne slučajno, propustila učiniti i time pokrenula niz negativnih reakcija i posljedica!

Drugo, Zaključak Vlade RH je nezakonit, s jedne strane, u odnosu na Zakon o Vladi RH na koji se Zaključak poziva (članak 8. i člana 31. stavak 3. – zaključak Vlade je „određivanje zadaća tijelima državne uprave“, a nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava, premda  u većinskom državnom vlasništvu, to nisu i, s druge strane, u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima koji regulira poslovanje trgovačkih društava, neovisno o vlasničkoj strukturi!

Treće, u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu, kao i u trgovačkim društvima u privatnom vlasništvu, pregovori za kolektivne ugovore  vodili su se, i vode se, temeljem rezultata poslovanja. U tom kontekstu Vlada RH mogla je, eventualno, posebno donijeti odluku o trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu-gubitašima kojima se povremeno pomaže sredstvima Državnog proračuna. Ova trgovačka društva, naime, zaslužuju punu pažnju Vlade RH koja, kao odgovorni predstavnik vlasnika (Republike Hrvatske) mora naći rješenja za svako društvo pojedinačno, ovisno o (ne)postojanju šanse za nastavak poslovanja i opstojnosti na tržištu.  No, važno je napomenuti da je niz tvrtki u većinskom državnom vlasništvu već jednom, pa i više puta, usvajalo anekse KU kojima su prava zaposlenih snižavana i dovođena u vezu s mogućnostima samoga društva.

Četvrto, što se tiče trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu koja uspješno posluju na tržištu, tu nema govora o ikakvoj povezanosti s Državnim proračunom. Donoseći Zaključak kojim se traži snižavanje prava  zaposlenih u ovim društvima, Vlada RH riskira najmanje dvije negativne posljedice koje izravno štete Državnom proračunu: s jedne strane,  snižavanje materijalnih prava radnika koji rade u uspješnim trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu snižava se  i prihod Riznici (porezi i doprinosi), te se snižava i kupovna moć tih građana RH (riječ je o više desetaka tisuća radnika) te, s druge strane, ovakvim Zaključkom Vlada RH riskira pokretanje štrajkova zaposlenih u uspješnim društvima radi očuvanja stečenih prava što će  prouzročiti dodatnu štetu (zbog političke, a ne ekonomski  uvjetovane odluke).

Peto, uz spomenuto, Vlada RH posve previđa činjenicu da postoje i granski KU prošireni odlukom ministra, koja se primjenjuje i na ova trgovačka društva.

Šesto, Zaključkom  kakav je usvojila, Vlada RH se izravno miješa u slobodu kolektivnog pregovaranja i tarifnu autonomiju (s obzirom  da ono nije ograničeno tipom vlasništva) i time krši konvencije Međunarodne organizacije rada (posebice Konvenciju 98. o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja).

Sedmo, pismo koje je ministar Mrsić uputio Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dodatno komplicira situaciju: prvo, MRMS nije Vlada RH, niti je to Ministarstvo jedino nadležno za provođenje socijalnog dijaloga (tripartitni socijalni dijalog podrazumijeva uključenost svih ministarstava, ovisno o javnoj politici o kojoj je riječ) idrugo, pozivanje na „uštede“ (i za društva koja nemaju veze s Proračunom) te na „solidarnost“ među radnicima (to je stvar radnika, a ne Vlade/Ministarstva!).

Iz spomenutih  razloga tražimo i očekujemo da Vlada RH povuče ovaj ishitreni Zaključak i prepusti kolektivno pregovaranje socijalnim partnerima u trgovačkim društvima: upravama i sindikatima.

Ako Vlada RH to ne učini u zadanom roku koji je dala nadzornim i upravnim tijelima, a to je 60 dana od usvajanja Zaključka, sindikalne središnjice će na svojim tijelima predložiti usvajanje odluke o istupanju iz Gospodarsko-socijalnog vijeća (Hrvatska udruga sindikata spomenutu je odluku  već donijela) jer bi daljnji ostanak u takvome tijelu bilo pristajanje na farsu koja se zove „tripartitni socijalni dijalog u Hrvatskoj“! 

S poštovanjem,

Mladen Novosel, SSSH, v.r.

Krešimir Sever, NHS, v.r.

Vilim Ribić, MHS, v.r.

Ozren Matijašević, HUS, v.r.

Damir Jakuš, URSH, v.r.

 

foto: PXL_HPX_070813_1361828 Antonio Bronic HaloPix PIXSELL