MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Siniša Hajdaš Dončić, Ministar

ministar hajdas i darkoPoštovani Ministre,

pod dojmom zadnje željezničke nesreće u kolodvoru Perušić želimo Vas još jedanput upozoriti na složenost stanja u HŽ-u. Nesreća u Perušiću nije slučajna ili jedna od mnogih u statistici kao što je ustvrdio jedan od direktora u HŽ Infrastrukturi. Da smo normalno i odgovorno društvo njegova izjava i tvrdnja da je željeznički promet na zavidnoj razini sigurnosti bio bi razlog za neopozivom smjenom.

Mi kao predstavnici radnika više godina upozoravamo na zanemarivanje sigurnosti, kronična neulaganja, na zamor izvršnih radnika (za primjer neki i na toj pruzi nisu iskoristili godišnji odmor iz 2011. godine) nabavku rezervnih dijelova sumnjive kvalitete, na izmjenu propisa nauštrb sigurnosti, kao i sustavno zanemarivanje redovitog i kvalitetnog poučavanja radnika koji neposredno sudjeluju u odvijanju željezničkog prometa.

Na žalost smjer u kojem nas vode nove uprave ne daje nam nadu da će se bitno što promijeniti glede sigurnosti željezničkog prometa. Upozoravamo Vas ako se stanje hitno ne popravi za očekivati je  veće i teže željezničke nesreće za koje će te i Vi morati snositi odgovornost.

Tražimo od Vas:

  1. da se hitno napravi neovisna analiza sigurnosti željezničkog prometa sa današnjim brojem izvršnih radnika (radnici koji neposredno sudjeluju u odvijanju željezničkog prometa)  te planiranim smanjenjem bez ulaganja u novu tehnologiju,
  1. da se zaustave stalne izmjene propisa vezanih uz željeznički promet, svaka nova izmjena smanjuje razinu sigurnosti željezničkog prometa. Javno objavite imena stručnjaka koji sudjeluju u izradi propisa na razini ministarstva, kako bi za eventualne nesreće mogli snositi i posljedice.
  1. da se hitno provede neovisna istraga o nabavi rezervnih dijelova kao i kvaliteti istih te načinu i kvaliteti održavanja vozila i druge tehničke opreme. Podsjećamo na nikad završenu istragu nesreće na Zagreb GK iz 2009. godine u kojoj su također otkazale kočnice.

S poštovanjem.

 

U Zagrebu, 20. srpnja 2012.

 

Sindikat infrastrukture HŽ

Sindikat željezničara Hrvatske

Sindikat strojovođa Hrvatske

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ