hajdasU   utorak   10.  srpnja   gospodin  ministar Hajdaš  predstavio  je   Plan   restrukturiranja   Hrvatskih   željeznica   koji   se  svodi  na osnovne  stvari:

1.   Ukidanje   Holdinga

2.   Prodaja   imovine

3.   Restrukturiranje,  privatizacija   i    stečajevi   nekih  operatera  i

4.   Otpuštanje   velikog   broja  radnika   u  kratkom   vremenu

O čemu su govorili pogledajte u našem videu, a evo nekoliko stručnih opaski, radi lakšeg praćenja izgovorenih najava:

Moramo  biti svjesni   da  je  restrukturiranje  praktički   popravljanje postojećeg  sustava   koji  ima  već  ugrađene   mnoge  nedostatke.  To  nas  podsjeća  na popravak   stare   gotovo   razrušene  kuće.   Suština   restrukturiranja  je  da  se   promijeni  način  poslovanja,   trebamo  trajno  promijeniti  način  poslovanja.  Trebamo  početi  poslovati  na  temelju  drugih  kriterija   koji  neće  dozvoliti  ovakvu   aberaciju     trgovačkog   društva. Ako  otklonimo  neke  nedostatke  a   onda  nastavimo  po  starom  kao  da  nismo  napravili ništa.  Stvar  je  u tome  da  restrukturiranjem  trajno  otklonimo  uzroke   koji  su  trgovačko  društvo  doveli  u   ovakvo  stanje.

Ad 1/    Da  se   podsjetimo:   Holding  je  osnovan   2007.   uz   “ekspertne”  analize   o  njegovoj  opravdanosti.   Sada   se  ukida   bez  mnogo   objašnjenja. Holding  ili  ne,  radi  se   samo  o  obliku,  organizacionom  obliku  koji  ne  definira   suštinski    način  poslovanja.

Ad 2/     Prodaja   imovine:   već  duže  vrijeme  se   govori  o  prodaji  imovine   HŽ-a.  Nemojmo  se   zavaravati,  veći  dio  te  imovine  je potpuno  bezvrijedan  i  praktički  ne  vrijedi  ništa i  samo  predstavlja   trošak.    Ima   tek   knjigovodstvenu  vrijednost.  Manji  dio  imovine,  na   atraktivnim  lokacijama  će  se  prodati,  a  same  prodaje  će  najvjerojatnije  biti  popraćene   aferama,  kako  već  kod  nas  biva,  kada  u  sustavu  ne  postoje   jasni   kriteriji   i  kontrolni  mehanizmi.

Ad 3/    Operatere  čeka   slijedeća   sudbina:

a)   prilagodba  tržištu  i   postizanje  konkurentnosti

b)   privatizacija (prodaja)  i

c)    stečaj,  prestanak  rada.

Ad  4/    Otpuštanje  radnika.  Svaki     radnik  u   Hrvatskim   željeznicama   trebao  bi  točno  znati  svoje  mjesto –  ulogu   u   određenom  poslovnom  procesu.  To  znači  da  moramo  prvo  jasno  definirati  sve   poslovne  procese  koji  nam   daju  odgovore  na    pitanje  koliko nam  treba   izvršilaca.    Prije  toga  poslodavac    mora  definirati  nivo  služnosti  sustava.  Što  i  koliko  poslova  će  HŽ   obavljati.   I  opet   dolazimo  do  kriterija.  Kriterije  nam   definira  poslovni  proces:  tko,  što  i  kako   treba  nešto  napraviti.  Kriterij  nam  kaže  i  koja  znanja  trebamo  imati  za   svoju  ulogu  u   poslovnom  procesu.   Kriteriji  nam  kažu  kako  trebamo  raditi  i  koja  znanja   trebamo  posjedovati.

Zaključak:

Nije  pošteno  u  potpunosti  negirati  pokušaje  koje   Program  restrukturiranja  nudi.  Radi   se  o  nekim  apsolutno   pozitivnim  pomacima  koje  želimo  podržati.  No  sam   Program  nam   ukazuje da  se  radi  tek  o  pokušajima   da se  otklone   neke  posljedice  pogrešnog  djelovanja   bez  namjere  da  se trajno  otklone  uzroci  problema.

A  uzroci  problema   su   nedostaci i/ili  nepoštivanje   kriterija    (normi,  pravila,  načela,  zakona…)    na  temelju  kojih  bi  sustav   trebao  poslovati.

Ako  ovaj   Program   restrukturiranja  prihvatimo  kao  tek   prvi  dio    restrukturiranja  koji  se  bavi  otklanjanjem   posljedica   onda  može  dobiti  prolaznu  ocjenu.

No  što  je  sa   uzrocima,  sa   kriterijima   poslovanja?  Ponavljamo   po  tko  zna  koji  put  da   želimo   jasne  kriterije   poslovanja,  a  to  uključuje  i   jasne  kriterije   otpuštanja  radnika.