aneks 2 02 07 2012Stavljajući na prvo mjesto zaštitu radnika i radnih mjesta, brinući da ni jedan radnik ne završi na ulici ispregovarali smo i potpisali II. Aneks Kolektivnog ugovora. Svjesni situacije i ne bježeći od odgovornosti smatramo da smo postigli prihvatljivo rješenje koje će prije svega zaštiti radnike.

Naš osnovni zahtjev koji je postavljen na početku pregovora određen je člankom 3. glasi:

Poslodavac se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Aneksa i u 2013. godini neće jednostrano proglašavati tehnološki višak radnika a broj radnika prvenstveno će se smanjivati uz korištenje prava na mirovinu, prava na prijevremenu mirovinu, dokup radnog staža, dogovorne poticajne otpremnine, dobrovoljno i druge utvrđene načine zbrinjavanja. Radnopravna zaštita od poslovno uvjetovanih otkaza je sastavni dio ovog Aneksa (Prilog 1).

Odricanja koja bi trebala pomoći da se u 2012. godinu redovito isplaćuje plaća odnose se na sljedeća prava:

  1. godišnji odmor svim radnicima u Društvu umanjuje se za 2012. godinu za 2 (dva) dana,
  2. dobrovoljni darivatelji krvi imaju pravo na dva slobodna dana prilikom svakog davanja krvi, uz naknadu plaće kao da su radili,
  3. jednokratni dodatak na plaću (regres) u 2012. godini. neće se isplatiti,
  4. božićnica u 2012. godini. neće se isplatiti,
  5. cijene sata rada u društvu neće se mijenjati do kraja 2012. godine, osim uvećanja po osnovama navršenog radnog staža,
  6. Poslodavac će za sve radnike zaključiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju u visini najniže propisane svote za tu svrhu, ali u 2012. neće plaćati dopunske zdravstvene usluge, 
  7. ukinuta je obaveza isplate sredstava za poboljšanje životnog standarda radnika za 2012. godinu,
  8. plaće sindikalnih dužnosnika smanjene su za 10%,
  9. ukinuti su sindikalni povjerenici s uvećanjem plaće koeficijentom 1,30 za sve sate rada,
  10. smanjen je broj sindikalnih profesionalaca.

Sindikat infrastrukture Hrvatskih željeznica

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat željezničara Hrvatske