“Most je simbol života”

Osim što spajaju obale, ljude, narode, civilizacije… mostovi služe i za zbližavanje “srodnih duša sa suprotnih obala”

SINDIKATI GRADE MOSTOVE IZMEĐU ŽELJEZNICA

Samostalni sindikat izvršnog osoblje područja infrastrukture ŽFBIH

Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS

Sindikat željezničara Hrvatske

Sindikat strojovođa Hrvatske

Sindikat infrastrukture HŽ

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ

Samostalni sindikat HŽ Carga

Sindikat železniškega prometa Slovenije

Sindikat strojovodij Slovenije

Sindikat železničarjev Slovenije

Sindikat voznih preglednikov Slovenije 

broj: A/74-6/2012.

U Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani  19. 06. 2012.

Medijima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

predmet: Ukidanje međunarodnih željezničkih linija

 

Poštovani,

mi, sindikalni predstavnici željezničara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, dogovorili smo se o zajedničkom nastupu protiv ukidanje međunarodnih željezničkih linija. Dana 20. 06. 2012. u 10:00 istovremeno ćemo održati konferencije za medije u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani i to:

u Sarajevu: Musala 2,  ispred zgrade Generalne direkcije ŽFBIH,

u Zagrebu: Klub Sindikata strojovođa Hrvatske, Palmotićeva 57a (dvorište),

u Ljubljani: Trg OF 7 (Soba sindikata).

Ukidanje međunarodnih veza u javnom željezničkom putničkom prometu između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, ukidanje veza tih država s Austrijom, Njemačkom, Mađarskom, Italijom te dalje s ostalim državama EU u tijeku je u planu i projektu željezničkih uprava navedenih država u regiji.

Prije svega želimo javnost upoznati sa slijedećim:

 • Država tj. Vlada dužna je građanima te turistima osigurati iz obveze osiguranja javnog željezničkog putničkog prometa.
 • Građani imaju pravo na javni željeznički prijevoz i u međunarodnom prometu.
 • Voznim redom 2012./2013. predviđa se ukidanje više od 40 međunarodnih vlakova na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.
 • Međunarodni vlakovi su izvozni proizvod.
 • Na području Bosne i Hercegovine predviđeno je ukidanje 8 međunarodnih vlakova.
 1. Hrvatska imamo „tijesnu” vezu s BiH, a praktično uvodi željezničku izolaciju BiH. RH ulazi u Europsku uniju, a ukida komunikaciju s BiH…
 • Na području Hrvatske predviđeno je ukidanje 46 međunarodnih vlakova.
 • Odredili smo se kao turistička zemlje, a onemogućavamo turistima da nam doputuju.
 • Hrvatski turizam predstavlja jednog od glavnih pokretača ukupnog hrvatskog gospodarstva i značajno doprinosi ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske i blagostanju svih hrvatskih građana.
 • Iz Strategije razvoja turizma u RH
 • D. Željeznički promet
 • Modernizacija željezničke infrastrukture i promicanje korištenja tog oblika prijevoza.
 • Uloga željezničkog prometa u transportu turista u Hrvatskoj trenutačno je marginalna, ali po završetku planirane modernizacije željezničke infrastrukture ovaj vid prijevoza turista će zbog svog znano manjeg utjecaja na onečišćenje okoliša od cestovnog prijevoza zasigurno dobiti na značenju.
 • E. Usklađenost voznih redova različitih prometnih sredstava

Kako bi se osigurao brz i efikasan prijevoz putnika od njihovog polazišta do turističke destinacije, zbog česte potrebe za korištenjem najmanje dva različita prijevozna sredstva, suradnja i zajednički napori u pravcu usklađivanja voznih redova glavnih prijevoznika je neophodna i trebala bi se koordinirati na svim nivoima. 

 • Na području Slovenije predviđeno je ukidanje 14 međunarodnih vlakova.

Slovenija nema željezničkih veza s Italijom od 15.12. 2011.

Slovenija gubi sve međunarodne veze a Hrvatskom (u pravcu Rijeke) preko graničnog prijelaza Ilirska Bistrica – Šapjane.

 • Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji ostaju na raspolaganju u međunarodnom prometu preko Jesenica sa Austrijom, Njemačkom i ostalim državama EU samo tri međunarodna vlaka.
 • Građanima ovih država, poslovnim ljudima, turistima međunarodna migracija je između tih država i iz tih država s ostatkom EU, za putovanja vlakom gotovo nemoguća.
 • Nisu nam poznati razlozi za ovaj pravac – ukidanja željezničkih veza – neslužbeno su informacije da se ne može postići dogovor o podijeli troškova i prihoda od prodaje prijevoznih karata.
 • Nema jasnih inicijativa za takve odluke, nitko od nadležnih direktora odnosno ministara, ne pokazuje niti malo volje i truda  da bi se te željezničke veze sačuvale.
 • Svi odgovorni imaju potrebne informacije, ali nitko ne vidi potrebu da javnost (građane) upozna s namjerama.
 • U cijelosti se zanemaruje obveza o očuvanju okoliša te sigurnijeg i ekološki prihvatljivijeg prijevoza putnika.

AKO NE ZNATE KAKO SPASITI MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET PRIHVATITE DA NISTE SPOSOBNI VODITI PODUZEĆE – PREPUSTITE GA ONIMA KOJI JESU.