golubRADNICIMA  HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

Pravilnik o organizaciji i kolektivni pregovori po II. Aneksu KU

Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. ne odustaje od namjere proglašavanjem viškom oko 700 radnika unatoč našim upozorenjima  da je Pravilnik o organizaciji donesen nestručno i bez kriterija.

Pored toga što je pravilnik napravljen nestručno i bez jasno definiranih kriterija nije poštovana procedura savjetovanja sa imenovanim sindikalnim povjerenicima u funkciji radničkog vijeća (sindikatima)iz kojih razloga je poslana i prijava nadležnom Državnom inspektoratu te zatraženo stavljanje van snage pravilnika.

Poslodavac je u proceduri savjetovanja sa sindikatima , dok je trajao rok za očitovanje i dostavljanje primjedbi, u više navrata mijenjao tekst akata koje je uputio prethodno na savjetovanje, čime je sindikate namjerno doveo u zabludu o činjenicama važnim za donošenje Pravilnika, broj ustrojbenih jedinica, regije ustroja, i broj radnika po mikro sistematizaciji.

Time je u potpunosti dezavuirao ulogu sindikata i njihovu mogućnost davanja pravih primjedbi na tekst, jer se nije moglo točno utvrditi koji je tekst Pravilnika mjerodavan za davanje primjedbi.

Isto tako nije nam niti danas dostavljena mikrosistematizacija sa ustrojbenim jedinicama i brojem izvršitelja po istim.

Cijelo vrijeme tražimo od Uprave da mjere ušteda provedemo kroz sve prihvatljive segmente poslovanja a tek onda kao krajnja mjera da bude smanjivanje broja radnika. Iz tih razloga otvoreni su i pregovori po II.  Aneksu Kolektivnog ugovora s ciljem rješavanja problema nedostatka novčanih sredstava za 2012. godinu.

Osnovni zahtjevi sindikata koji su definirani kao preduvjet da bi se II. Aneks potpisao jesu:

  • Trajanje II. Aneksa do 31. prosinca 2012 godine.
  • Za vrijeme trajanja Aneksa II neće jednostrano proglašavati tehnološki višak radnika nego će se broj radnika smanjivati dogovorno, prvenstveno prirodnim odljevom radnika (uz korištenje prava na mirovinu, prava na prijevremenu mirovinu, dokup radnog staža  i dobrovoljno) uz dogovorene poticajne otpremnine.
  • U Prilogu II. Aneksa  ugradio bi se  Ugovor o radno pravnoj zaštiti od poslovno uvjetovanih otkaza.
  • Sindikalna prava ne bi bila sastavni dio Kolektivnog ugovora, već bi se definirala posebnim sporazumima i značajno bi se smanjila kroz broj povjerenika i primanja.
  • U 2012. godini ne bi se isplata sredstva za poboljšanje društvenog standarda (1.200.000,00kn)
  • U 2012. godini ne bi se isplata Božićnica.
  • U 2012. godini ne bi se isplatio regres.
  • U 2012. godini slobodni dani za darivatelje krvi bili bi samo 2 dana po davanju.
  • U 2012. godini smanjio bi se broj dana godišnjeg odmora.
  • U 2012. godini ne bi bilo povećanja plaće, osim za rast po osnovi radnog staža.

Svoje prijedloge prezentirali smo predsjedniku uprave i pregovaračkom odboru poslodavca. Na prvom sastanku pregovarački odbor poslodavca nije prihvatio naše prijedloge a pored istih traži dodatno ukidanje prava.

Nastavak pregovaranja je 11. lipnja 2012. godine.