New-Citroen-Logo-lg_web

Za  očekivati  je  da ekonomisti znaju  osnove  ekonomske  struke.  Od jednog doktora  ekonomije normalno  je za  očekivati  da  bar  ponešto  zna  o troškovima.  Kao  što  je  realno  očekivati  od  liječnika da  zna  gdje se  kod čovjeka  nalazi  bubreg ili  da matematičar  zna tablicu množenja. Očekujemo  li  mnogo?

Šta kažete  na slijedeću priču:

Dođe mi  žena iz  grada  sa  skupom  bundom koju  si  ni  slučajno   nismo u  stanju priuštiti i  na  moj  prigovor  kaže  da  ju je  kupila  na  karticu  i da  to  zapravo  nije  trošak.  Ja,  kao ekonomista,  zadovoljno odahnem sretan što  imam tako štedljivu  ženu.

Ima  li  ova  priča  ikakve  sličnosti s  nekim  autima  za menadžere u HŽ-u, operativnim  leasingom i našim ministrom,  na  čitaocima  je  da zaključe.

Nećemo  biti  zlobni  i  suzdržat ćemo  se  od  daljnjih komentara.