knjiga_07Stožer za obranu HŽ Infrastrukture uručio je ministru nam prometa i predsjedniku uprave HŽ Infre kapitalnu knjigu “Europsko prometno pravo” uz slijedeći dopis:

 

Gospodine   Ministre,

Predsjedniče  Uprave  HŽ   Infrastrukture,

Stožer   za  obranu  HŽ   Infrastrukture   poklanja   Vam   monografiju   Europsko  prometno  pravo na   trajno   korištenje   i  upotrebu.  Znanja  nikada   dovoljno.  Sjetimo  se  poznate   sentence   possumus  quantum   scimus,  možemo  koliko  znamo.

Nadamo  se  da   će  Vam  znanje   prezentirano   u  navedenoj  monografiji  pomoći  u  donošenju   kvalitetnijih  odluka  o   prometu.

Objašnjenje:

1/    Temelj  pristupanja   Hrvatske  Europskoj  uniji   je  usvajanje  i   primjena   pravne   stečevine   –   acquis   communautaire iz  pojedinih   područja,  pa  tako  i  iz  prometa.

aU  izdanju   Sveučilišta  u   Zagrebu    Pravnog   fakulteta,     grupa   sveučilišnih  profesora  stručnjaka   za  prometno  pravo   objavila  je   monografiju    Europsko   prometno  pravo.  Monografija  je  rezultat  istraživanja   na  projektu  Hrvatsko  transportno  pravo  i   izazovi  jedinstvenog  tržišta   EU  br. 066-0662501-1295  koji  je   financiralo Ministarstvo  znanosti, obrazovanja  i  športa  RH  u   razdoblju   od  2007.  do   2011.   Monografija  je  izašla   sredinom   2011.   godine.

Monografija  je  izuzetno  kvalitetna  i  daje  istovremeno  odgovore   na  dva  pitanja.  Prvo,  kako   funkcionira   EU,  konkretno  cijeli  prometni  sustav   EU   i  drugo istovremeno   jasno   ukazuje  na    slabosti   i  nedostatke  prometnog  sustava   Hrvatske.

2/   Preduvjet   razumijevanja   i  izrade   svakog   zakona   je   dobro  poznavanje   djelatnosti  koju   zakon   regulira.  Čovjek  je  djelatno  biće  i   zakonima  čovjek   precizno  definira  što  i  kako treba   raditi.  Zakonima   definiramo   ponašanje    čovjeka  –  pojedinca   ali  i  cijelih  sustava.

Kako   zakonima   definiramo  djelovanje  čitavih  sustava   moramo  jasno   znati   „dijelove”   sustava.

Što  sustav  mora  sadržavati  da  bi  bio   efikasan?

Pritom  kada  je  riječ  o  sustavima  kao  što  je  na  primjer   prometni    koji  je  kapitalno  intenzivan,      zakonima  moramo  u   sustav obavezno involvirati   osnovne   čimbenike  efikasnosti i  to  prvenstveno     ekonomske   čimbenike (kriterije)    poslovanja.    Zakonima  moramo  osigurati   i  cjelovitost  sustava,  upravljačko  –  kontrolne  mehanizme  sustava ,  integriranost bmreža,  dostupnost  sustava,  financiranje  sustava…

3/  Morate    razumjeti   i  da  prometni   zakoni    operativno   provode   prometne  politike ,  a koje   su   odraz   problema   i  interesa   koje  želimo     riješiti   odnosno  realizirati.

4.   Proizlazi  da  prvo  trebamo  „skrojiti”  –  isplanirati  cijeli  sustav,  svaki  njegov  dioi  onda  to pretočiti  u   zakone. Tek  nakon  toga   slijede  menadžeri  koji  trebaju   prići   operativnoj    realizaciji.

Parcijalno   „prčkanje”   po  sustavu,    donošenje  odluka   koje  se  ne temelje  na  znanju te   paušalne   i  ishitrene  odluke  vrlo  su  opasne.

Dokaza  ima  mnogo,   od  izgradnje   prekapacitiranih  autocesta  uz  komercijalne  kredite,   zatvaranja  željezničkih  pruga,     paušalno  rezanje  troškova  i   otpuštanje  radnika   bez  obzira  na   poslovne  procese,  neefikasni  poslovni  sustavi  (HEP, HAC, HC,  HŽ)…

Stanje  cijelog  prometnog   sustava  dovoljno  govori   o  dosadašnjoj    dugogodišnjoj   prometnoj    “politici”    koja   je  dominirala   Hrvatskom.

I  na  kraju   nekoliko  riječi  o   strukturnim   promjenama.  Strukturne  promjene  su  promjene   pravca   i/ili  načina   čovjekova   djelovanja.

Čovjekovo  djelovanje  determinirano   je  pravcima  i  načinom   djelovanja.  Štokakoradimo.  Radi  se  o  ulogama  (štokako )   koje su u   suštini  jasno  determinirani  interesi;   kako  realizirati  neki  interes.  I  sada   na  scenu  stupa  ekonomija   koja  postavlja  svoj   temeljni  credo, cost – benefit odnos.   To je  odnos   koristi  i  troška.

cVjerojatno  Vam  je  jasno  da  prvo  moramo  znati   koju  korist  želimo – benefit da   bi  zatim  razmotrili  troškove  djelovanja.   Prvo   je  benefit –  korist   a    zatim  je  cost –  trošak.   Trošak  je  posljedica   realizacije  koristi.

Mislimo  da  smo  prilično  jasni.  Kako  i  zašto  rezati  troškove  ako  nismo  definirali  što  želimo.

Gospodo,  ako   želimo  efikasnu  mrežu  i  upravljanje  tom  istom  mrežom   (da  se  podsjetimo   HŽ   Infrastruktura   je  upravitelj  mreže)   moramo  neke   osnovne  stvari  „postaviti  na  svoje  mjesto”:

  1. Za  početak  utvrditi  osnovne  kriterije  „viška   zaposlenih”   čiji  temelj  su  jasno  definirani  poslovni  procesi   i
  1. U    sustav   involvirati  osnovne  cost  –  benefit relacije,  ili  da  budemo  precizni   osnovne   ekonomske  elemente  poslovanja.

Toliko  od  nas.  Nismo  željeli  samo  kritizirati   već  dati  i  svoj  mali  doprinos   rješavanju   problema   Hrvatskih   željeznica.

Ugodno  čitanje   i  puno  uspjeha  u   radu     želi  Vam     Stožer   za  obranu   HŽ  Infrastrukture.

S  poštovanjem.

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE