nonsense clip artSastanak 13. travnja 2012.

Prenosimo  informacije koje su nam dostupne s uvjerenjem da pomažemo u prvom redu našim članovima, a onda i svim radnicima (članovima drugih sindikata) i drugim zainteresiranim da prate i svojim primjedbama sudjeluju u izradi dokumenta koji je sve drugo samo ne  još jedan u nizu beznačajnih.

Obećanje koje je dao predsjednik Uprave HŽ Infre da će omogućiti sindikatima da izravno sudjeluju u izradi novog Pravilnika o organizaciji ako gledamo po ovom sastanku nije ispunjeno.

Koordinator tima poslodavca T. Španić i član tima D. Ćavar prezentirali su nam materijal u kojem je kroz shematski prikaz postavljen prijedlog nove organizacije HŽ Infre. Podijeljen nam je jedan A4. Shema bez detalja.

Ipak, nekoliko crtica:

Prometni poslovi teren – organizirani kroz četiri regionalne jedinice i to:

Regionalna jedinica Zagreb – s granicom do Karlovac isklj. i Novska odnosno Pčelić.

Regionalna jedinica Rijeka – s granicom do Gospić isklj. i do Karlovac uklj.

Regionalan jedinica Split – do Gospić uklj.

Regionalna jedinica Vinkovci.

Mikro sistematizacija će biti gotova do srijede, uz slijedeće premise:

–       smanjit će broj radnih mjesta u nadgradnji prometnih sekcija, kao i sekcija održavanja,

–       smanjiti će broj šefova područja sa 109 na 103, smanjit će se broj nadzorništava pruga za ZOP, te dionica pruga za SS, TK i ETP.

–       prometne operative kod ukinutih sekcija pretvorila bi se u izdvojena mjesta rada bez nadgradnje, samo prometni dispečeri.

Nekretnine – bez bitnih promjena.

Informatika – ostaje kompletna u HŽ Infri.

Sustav upravljanja sigurnošću – bez promjena.

Područni odjeli – bi se stopili svaki u svojoj regiji u Prometne poslove ili Poslove održavanja.

Poslovi pristupa Infrastrukturi – dio HŽ Infre ali ne zna se kada će se stvoriti preduvjeti za to, odnosno potrebno je izmjeniti Zakon o željeznici.

U HŽ Infru prešli bi:

TPVV – stav uprave HŽ Infre  je da radnici TPVV mogu doći samo u tehničke kolodvore koji su već u HŽ Infri, uz uvjet da se ugovori plaćanje njihovog rada od strane operatera.

Proreg i Remont – dio radnika bi prešao u HŽ Infru, ne zna se ni koliko niti koji. Ne zna se ni na koji način bi im se osigurale plaće.

Razgovarali smo i o načinu utvrđivanja eventualnog viška radnika. To je područje s čitavom lepezom dilema na koje nismo dobili odgovore usklađene sa zakonskim odredbama.

Nastavak razgovora očekujemo do srijede, 18. travnja 2012.