molitva2 webVrijedi znati da danas prema starosnoj strukturi u HŽ Infri s 1. svibnjem 2012. imamo 495 radnika koji zadovoljavaju neki od uvjeta za mirovinu:

puna mirovina 35
prijevremena mirovina 460

 

U grupi radnika koji imaju 60 i više godina života nalaze se i:

manevrist 1
skretničar 31
vlakovođa popisni 4
prometni dispečer 5
prometnik vlakova 30
čuvar žcpr-a 12
pomoćnik šefa kol. 1
prom.teleg.-telepri. 4
pružni poslovođa 3
pružni radnik 36
šef kolodvora 7
šef dionice 17
brigadir 25

Prilika koja se pruža preko Royal osiguranja za uživanje u punoj mirovini svakako je zanimljiva i poticajna. Zašto? Korištenjem ove povoljnosti radnik uz otpremninu dobiva i punu mirovinu.

PRIMILI SMO SLIJEDEĆE OBRAZLOŽENJE O ZAKONITOSTI DOKUPA MIROVINE PREKO ROYALA

Royal međugeneracijska solidarnost d.d. već 22 godine uspješno provodi, kao svoju isključivu i jedinu djelatnost, dokup mirovine – vrstu otpremnine, koju nakon dogovora poslodavaca, sindikata i radnika o sporazumnom prestanku ugovora o radu s radnicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu (ili starosnu) mirovinu, isplaćuje doživotno, poštujući sva pravila koja vrijede za isplate mirovina iz 1. stupa (usklađenja, pravo na obiteljsku mirovinu). U tome je ta isplata – vrsta otpremnine, slična mirovini stečenoj prema načelu međugeneracijske solidarnosti.

Dokup mirovine je specifična vrsta otpremnine (zaključak GSV-a od 28. lipnja 2000., broj: 01-71/00 GSV), dakle institut radnog prava, a ne institut mirovinskog osiguranja (mišljenje MINGORP-a od 16. prosinca 2010. klasa: 140-01/10-01/156, urbroj: 526-08-01/1-10-2), pa je to, uz brojne druge dokumente (Kolektivne ugovore, Zakon o porezu na dohodak, Direktiva EU itd.), prostor primjene dokupa mirovine i, vezano s time, djelovanja Royal međugeneracijske solidarnosti d.d.

Međutim, kontinuirano se od 2006. godine uvijek u trenucima kada ovo društvo sudjeluje u pripremama procesa zbrinjavanja većeg broja radnika uz sporazumni prestanak ugovora o radu, dakle dobrovoljno i uz dogovor svih socijalnih partnera, pojavljuje priopćenje ili upozorenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o tome kako Royal nema odobrenje (licencu) za isplatu mirovina prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Naš komentar i odgovor je po ne znam koji put isti: Royal uistinu ne isplaćuje mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, pa stoga niti ne može poslovati prema navedenom Zakonu, niti tražiti licencu za ono što ne radi. Poslovanje Royala je povezano sa Zakonom o trgovačkim društvima koji je jedini pravni okvir u kojem možemo poslovati, što uspješno činimo od svog osnutka 1990. godine. U skladu sa ZTD-om državne inspekcije provode nadzor nad poslovanjem ovoga društva, a najbolji pokazatelj regularnog poslovanja i ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza je podatak da nekoliko tisuća umirovljenika (među njima i određeni broj bivših radnika HŽ-a), već 22 godine uredno, svakog mjeseca, bez ijednog dana zakašnjenja, prima ovu svoju doživotnu otpremninu.

Razlikovanje područja mirovinskog sustava (dokup mirovine je pojmovno, sadržajno, porezno, pravno i provedbeno suštinski različit od oblika mirovinskog osiguranja II. i III. stupa) od područja rada (danas čak i ministarstvo nosi naziv u kojem su ta dva područja razdijeljena) temelj je za razlikovanje otpremnina od dobrovoljnih mirovinskih programa. U najmanju ruku je čudno da se mišljenja Agencije, koja se još 2006. godine iz navedenih razloga proglasila nenadležnom nad poslovanjem našeg društva (jer djeluje u području radnih odnosa, a ne mirovinskog sustava), pojavljuje u tako osjetljivom trenutku kao što je priprema odluke za odlazak iz svijeta rada. Time se nedvojbeno dovode u zabludu potencijalni partneri, zanemaruju mnogi javno objavljeni dokumenti koji govore o specifičnostima ove vrste otpremnine, nepoznate izvan Hrvatske, pa s razlogom nosi naziv „izvorno hrvatska vrsta otpremnine“, ali i otežava socijalni dijalog i partnerstvo u traženju popratnih mjera za ublažavanje posljedica ranijeg umirovljenja (Direktiva 98/59/EZ).