no smokingInteresantna   su     razna   „lupetanja“  o  višku  zaposlenih   u   HŽ   Infri.   Pritom  se unaprijed   donose  gotovi  zaključci  i  barata  se  sa   brojkama   po  sistemu   brojka  je  nepobitna  istina.  Baratanjem  izmišljenih  brojki  dovode  vas  u  situaciju   da  brojku  morate  pobijati   sa drugom  brojkom.   Ukoliko  ju  nemate  onaj  tko je  „ispucao“   najveću  brojku  obično  je   pobjednik.

Zgodna  i  za  neupućene  vrlo  jeftina   demagogija.

A  sada  da   vidimo  kako  stvari  stvarno  stoje.  Na  jednostavnom   modelu  pokazati  ćemo   „tajnu“   računanja   viška   zaposlenih.

Za   potpuno   održavanje  mreže  pruga  u   Hrvatskoj    potrebno  nam  je   1.000,00    kuna   i    1.000  radnika.   Pojednostavljeno na 1 kunu  ide 1  radnik.

  • Imamo 1.000,00  kuna  i 1050   radnika……………………50   radnika  je  višak.
  • Država  nema  1.000,00  kuna   već  ima   samo    600,00   kuna, dakle   trebamo   600   radnika………………………………………………………. 450   radnika  je  višak.
  • Država  uopće  nema   za  održavanje…………………….. svi  radnici  su  višak.

Koji  je  zaključak?

Država   mora  kao   poslodavac  prvo  jasno  i  glasno  reći   koliko  ima   novca   i  što  može  financirati.  Pritom  ne  mislimo  na  danas-sutra   već  dugoročno.   Što  nas  čeka?

  • Koliko  sredstava   može  osigurati  za  održavanje  u  idućem  razdoblju.   Veliki  sustavi  se  ne  rade  ad  hoc,  od  danas   na  sutra.  Moramo  jasno  znati  što  nas  čeka.
  • Ista  stvar  je  i  sa   izgradnjom  i  rekonstrukcijom  mreže.   Timovi  za  vođenje  investicija   ne  stvaraju  se  preko  noći.   I  jesu  li oni  višak   ukoliko  ne  bude  sredstava  za   investicije?

I  još  malo  o  plaćama   i  jeftinoj   demagogiji    o  strukturi   troška   i  učešću  plaća.    Ukoliko   80 %    troška   čine  plaće   moramo   se   zapitati   slijedeće:

  • Obično  je  zaključak  da  se   radi   o  radno  intenzivnoj  djelatnosti    što   ne  mora  biti   ni  blizu  istini.  Zadržali  smo  svih  1000   radnika  na  održavanju  i  ne znamo   što  će  država   poduzeti  glede  održavanja.
  • Ako  idemo   unaprijed – paušalno   rezati  troškove  – čitaj   otpuštati    radnike   moramo   znati  do  kojeg  nivoa – koliko  je  radnika  višak.   Prije   reduciranja (čitaj:  otpuštanja  radnika)   država  se  mora  jasno  očitati.

Koliki   je  višak   radnika:  50,  450,  1050…  Stručno  to  se  kaže:  ovisno   o  nivou  služnosti   sustava   koji  želimo  postići  ili   održavati (to uključuje  i  investicije).

Toliko  o  struci   i  višku   zaposlenih.  I   samozvanim  „stručnjacima   i  menadžerima“.

Bit   ću  još   izravniji  i  jednostavniji: Ako otvorim  restoran i želim kuhati

50   obroka…………….. trebam 3 kuha

100   obroka…………… trebam 5 kuhara.
300    obroka…………. trebam 10 kuhara.

Zaključak:

Koliko  posla kanim  obaviti, toliko radnika trebam.

Isto  važi  i  u  obrnutom  pravcu,  kod  smanjivanja   posla. Da  li  sa  300 idem  na  100   ili  na  50?

Prilično  jasno. Država  treba  reći  broj  obroka.

To  je  to.

Nikola   B., ekonomski analitičar