zastavaRH_EUwebPoštovane   radnice   i  poštovani radnici   Hrvatskih   željeznica

mi,   hrvatski  političari   u  potpunosti  preuzimamo  odgovornost  za   stanje  cijelog    prometnog  sustava.   Svjesni  smo   da  su  naše   politike   dovele   cijeli    prometni  sustav   pa  tako   i  željeznicu  u  stanje  u  kome  se   nalazi.

 • Nejedinstvena  politika  cijelog  sustava   dovela  je  do   majorizacije  pojedinih   dijelova  sustava  kao  što su    autoceste  uz   istovremenu   minorizaciju   drugih  dijelova  sustava   kao  što  su   željeznice,  luke.
 • Zapustili  smo   cijele   segmente  pojedinih  mreža   što  se  najočitije   vidi  u    stanju   željezničke  mreže.
 • Stvorili  smo  enormnu  zaduženost   temeljem    skupih  komercijalnih  kredita   koje  će  morati  vraćati  slijedeće  generacije.
 • Nismo omogućili   donošenje  kvalitetnih  zakona  koji  bi   definirali  poslovanje  sustava.
 • Stvorili  smo  takozvani   „zatvoreni  sustav“   koji  sam  po  sebi  ne može   ni  teoretski  biti  efikasan  (zatvoren  je za   znanje,  interese,  kriterije,  rad …).
 • Zapošljavali    smo   „svoj   kadar“:  podobne,  nećake,   prijatelje….   i  stvorili   armiju    nesposobnih  i   nekompetentnih   te   viška   zaposlenih.
 • Nismo  se  puno  obazirali  na   zakone   i  norme.
 • Omogućili  smo   u  sustavu   bujanje   kriminala  i  korupcije.
 • Svaku  kritiku   ili  pokušaj  promjene  sustava   zatirali  smo   grubo   već  u  startu.
 • Trošili  smo  nemilice kune  poreznih  obveznika.
 • Nismo  se  obazirali  na   ekonomske  kriterije  poslovanja.
 • Ima   toga  još…

A  sada,  pokušavamo  sve  naše  pogreške     prebaciti  preko  leđa   radnika  i   za  stanje   okriviti   radnike   i   sindikat.

Poštovane   radnice  i    radnici,   predstavnici   sindikata   primite  našu  iskrenu   ispriku   za  sve  što  smo  nanijeli   Hrvatskim   željeznicama.  Ispričavamo  se   i  molimo  da  nam  oprostite.

hrvatski
političari

napomena:

Ovo  pismo  je   šala – mala  i  nikada  ga   hrvatski  političari  nisu  napisali   niti  im  pada  na   pamet  da  ga   napišu.  A   trebali  bi.