EU_ZASTAVAU  ponedjeljak    23. siječnja 2012. Uprava HŽ Infre pokušala je održati jeftinu-demagošku predstavu pod krinkom javne rasprave o implementaciji   mjera  racionalizacije  u   Prometnim  poslovima.  O  navedenom  događaji  dosta  smo  pisali   a  sada  želimo  cijeli  događaj   pogledati i  iz  jednog  drugog  kuta.
Na  navedeni  sastanak  –   javnu  raspravu   Uprava   HŽ  Infre   došla  je  u  pratnji  –   uz  zaštitu  4  (slovima   četiri)  zaštitara .   Ponavljamo   četiri    zaštitara.
Postoje  dva  obrazloženja  ovakvog  postupka   Uprave:
1.  Pokušaj  zaštite   od   djelatnika   ili
2.   Demonstracija   sile   i   prijetnja
Od  čega   ili  bolje  rečeno  od  koga   su  zaštitari  trebali   zaštititi   Upravu   HŽ   Infre?   Da  li  je  slijedeći  potez  Uprave  traženje  oružanih  dozvola   kako  bi  mogli  naoružani   sa  pancirkama   dolaziti  na  sastanke.   Koliko  nas  pamćenje  služi  ne  sjećamo  se  da smo  ikada  fizički   ugrožavali  rad  Uprave  te  da  postoji  i  najmanji  razlog  da  nas  se  boje.
Decidirano   tvrdimo  da   Uprava   nema  ni  najmanjeg  razloga  da  nas  se  boji  (to  nam je  naprosto   smiješno)   i  da  joj  zaštitari  nisu  potrebni.

Preostaje   drugo  obrazloženje.  Očito  se  radi  o  demonstraciji  sile  i   prijetnji.  Tko  je  jači  taj  tlači,     ili    će  biti po  našemu  ili  vam   se  gadno  piše.
Tužno  je  to.   Dovođenje  zaštitara  i  demonstracija  sile   nije  put  u   Europsku  uniju.   I  nije put  kojim   se  Hrvatska  treba   kretati.  To  nije  i  ne smije  biti  ni  put   HŽ  Infrastrukture.

Civilizirane  zemlje   i  civilizirani   ljudi   raspravljaju   i   razmjenjuju  mišljenja   i   usuglašavaju  različite  stavove  i interese  na   demokratskim  načelima.  Razgovorom   i   snagom   argumenata   a  ne  snagom   zaštitara.