Dana 18. siječnja 2012. održana je sa 1. sjednice Povjerenstva za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o. i praćenje njegove primjene. Konačno smo počeli s radom, te se očitovali o pristiglim dilemama.
Tako je nedvojbeno protumačeno da namjera čl. 183. nije bila da se otvori prostor izigravanju ugovorenog. Zaključkom utvrdili smo da radnik koji za dolazak na posao i odlazak s posla koristi vlak, dakle mjesečnu prijevoznu kartu kupuje uz P-4 iskaznicu neće dobiti razliku u cijeni. Također, osnovat će se timovi koji će „pročešljati“ sve isplate naknada za prijevoz, utvrditi nepravilnosti i ujednačiti primjenu pravila.
No, da ne nabrajamo, sve je u zapisniku, a zapisnik je tu, u .pdf-u: POVJERENSTVO – ZAPISNIK 18. siječnja 2012