manevrist i pvManevristi pripravnici se primaju na određeno vrijeme od 6 mjeseci u kojem roku su dužni položiti stručni ispit. Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku domovnice, presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak. Odabrani potencijalni kandidati moraju prije zasnivanja radnog odnosa obaviti zdravstveni pregled sukladno Pravilniku 655, na vlastiti trošak. Rok za prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: HZ Cargo d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb uz napomenu za natječaj-manevristi. Nepotpune i nepravodobne prijave, neće se razmatrati.

izvor: 24sata, 23. studenoga 2011.