brojati novacOsnovna  značajka države je povezivanje  stanovnika nekog  područja  sa normama koje važe za  sve. Znači,  jedinstveni  prostor   i   zakoni  koji  važe  za  sve   su  osnovne  karakteristike  kao i  uvjet   funkcioniranja   države.
Država   povezuje  prostor   putem   mreža   (škola,  sudova,  bolnica…)  koje  su   nosioci   institucionalnih   uloga   države.  Osnovna  uloga   prometa   je   povezivanje  prostora.  Sve  ostale   mreže   u   direktnoj  su   ovisnosti   o   prometnoj   mreži  (i    prometu).   Ukoliko  nema   prometne   mreže,   ni  ostale  mreže   ne  mogu  funkcionirati.
Prometna  mreža  je  osnova   svakog   regionalnog  (prostornog)   razvoja.  Odricanjem   prometne   mreže  odričemo   se   prostora.
Ako   razmotrimo  modus   operandi  (način  djelovanja)  članovi uprava  u   HŽ  Holdingu,   uočavamo   dvije   stvari:
1.    Sklonost   zatvaranju   željezničkih pruga   i   ukidanju  linija  i
2.    Diskrecioni   odnos   prema    tumačenju    legislative;    interpretacija    zakona  po   vlastitom  nahođenju   (to je  lijep  izraz  za   kršenje   zakona).

I  jedno  i  drugo:   derogiranje  prostora   i   nepoštivanje  zakona   direktno   ugrožava   same  temelje   države.  Toliko  o   načinu   upravljanju   u   društvima  HŽ Holdinga.