dostojanstvoSukladno Agendi Međunarodne organizacije rada o dostojanstvenom radu usvojenoj 1999. godine, Međunarodna konfederacija sindikata, Global Progressive Forum, Social Alert i Solidar te Europska konfederacija sindikata u cilju vraćanja dostojanstva radu i radniku, formirali su  Alijansu za dostojanstveni rad koja od 2007. godine diljem svijeta provodi kampanju za obilježavanje 7. listopada kao Svjetskog dana dostojanstvenog rada.

Dostojanstveni rad temelji se na uvjerenju da su za stvaranje najboljih perspektiva za društveni napredak i razvoj nužne sve četiri njegove komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog.

Ciljevi kampanje su:

  • Podizanje razine svijesti o dostojanstvenom radu među građanima, kreatorima politika, donositeljima odluka i ključnim institucijama;
  • Naglašavanje da je dostojanstveni rad jedini održivi izlaz iz siromaštva te da je ključan za izgradnju demokracije i socijalne kohezije;
  • Ugradnja dostojanstvenog rada u srž razvojnih, ekonomskih, trgovinskih, financijskih i socijalnih politika na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.