regres 201128. rujna 2011. sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje  u HŽ Infri (SIHŽ, SŽH i SPVH) sklopili su  Aneks Kolektivnom ugovoru kojim su ugovorena prava i visina  jednokratnog dodatka na plaću (regres), božićnica, uskrsnica i dar za dijete u 2011. godini.

Regres – u visini 60% iznosa neoporezivog dijela prigodne godišnje nagrade utvrđene poreznim propisima, po radniku u novcu, a što iznosi 1500 kn neto.

Božićnica – u visini ne manjoj od 32% iznosa neoporezivog dijela prigodne godišnje nagrade utvrđene poreznim propisima, a što iznosi 800 kn neto.

Uskrsnica – u visini 8% iznosa neoporezivog dijela prigodne godišnje nagrade utvrđene poreznim propisima u novcu, a što iznosi 200 kn neto.

Uprava HŽ Infre može donijeti odluku i o većem iznosu uskrsnice, ali ne više od visine neoporezivog dara u naravi utvrđenog poreznim propisima.

Dar za dijete kao i do sada ugovoren je u iznosu od 600 kn neto.

Odredbe ovog Aneksa KU bit će implementirane i u novi Kolektivni ugovor HŽ Infre kojeg pregovaramo.

Isplata regresa (prema obećanju predsjednik uprave HŽ Infre) uslijedit će pri isplati plaće u listopadu 2011.