lovrincevic webU sljedeće tri godine u državnom proračunu nema prostora za povećanje plaća za oko 240 tisuća zaposlenih u javnom sektoru, a isti su izgledi i kad je u pitanju povećanje, odnosno usklađivanje mirovina za više od 1,2 milijuna umirovljenika.

Naime, ako država ne želi drastično povećavati proračunski minus i zaduženje, primanja oko milijun i pol građana morat će u sljedeće tri godine ostati na razini iz 2008. godine, odnosno neće se mijenjati ukupno šest godina.

Ove zaključke može se isčitati iz Vladine smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2012. do 2014. godine, prema kojima će proračun u 2012. godini rasti samo za 2,7 milijarde kuna u odnosu na ovu godinu. Kako će samo kamate koje država u sljedećoj godini treba otplatiti biti za dvije milijarde kuna veće nego u ovoj godini, jasno je da će one ‘pojesti’ razliku i da prostora za povećanje plaća i mirovina nema, piše Novi list.

Slično nas čeka i u godinama koje slijede, pa bi u 2013. godini proračun trebao rasti za tri milijarde kuna, no na povećanje izdataka za kamate potrošit će se više od polovice tog novca.

Lovrinčević: Prostora za rast plaća i mirovina nema

Premijerkin savjetnik Željko Lovrinčević komentirao je za list kako je “potpuno jasno da su planovi o smanjenju deficita i smanjenju udjela javnog duga u BDP-u ostvarivi jedino ako se ostali rashodi ne povećavaju”, “tako da prostora za rast plaća i mirovina ako se rashodi žele zadržati na planiranim razinama nema”.

Štoviše, Lovrinčević kaže da bi sve osim zamrzavanja troškova plaća i mirovina u sljedeće dvije do tri godine značilo povećanje javnog duga, što bi dovelo u pitanje kreditni rejting zemlje, a time se ugrožava i tečaj kune, odnosno jača pritisak na devalvaciju kune.

Dvije najjače stranke u zemlji dosad su govorile o tome da smanjenja plaća i mirovina neće biti kad je u pitanju sređivanje javnih financija, ali nisu ni najavljivali da će plaće i mirovine ostati iste.

izvor: danas.hr

foto: PXL_100222_2441 Zarko Basic PIXSELL

PRIVITAK: Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012. – 2014. godine