Čitamo u dnevnom tisku kako uprava pribjegava ukidanju prometa na pojedinim prugama radi sigurnosti putnika. Da smo u normalnoj državi “odletili” bi istog momenta nakon takvih skandaloznih izjava.

Sustav   upravljanja  sigurnošću  u HŽ Infri  temelji  se  ili bi se  trebao  temeljiti na Direktivi 49/2004/EZ   o željezničkoj  sigurnosti.  O  čemu  se  radi?

1. Osnovna uloga prometa je povezivanje prostora, pri čemu je sigurnost prometa, kako ljudi tako i roba, ključan element odvijanja prometa. Sigurnost prometa počinje već projektiranjem i građenjem mreže, a svi sudionici prometa kao i uvjeti u kojima se promet odvija utječu na sigurnost. Skup normi, kako tehničkih, tako i ponašanja sudionika, određuju pravila, odrednice i značajke sustava. Povećavanjem normi, posebno tehničkih  optimizira se rad sustava, čime se  povećava i sigurnost. Uloga sustava upravljanja sigurnošću je prvenstveno preventivna, detekcija „najslabijih karika sustava“ za što je potrebna adekvatna baza podataka. Sustav upravljanja sigurnošću dobiva još više na značaju u društvima ograničenih materijalnih mogućnosti budući  određuje prioritete ulaganja.

2.   Ne može se sigurnost prometa odvojiti od učinkovitosti sustava.   Učinkovit sustav je i siguran sustav. Teoretski gledano sustav je učinkovit onoliko koliko dobro obnaša ulogu koju putem sadržaja čine procesi koji se realiziraju kroz oblike – legislativu (norme) i institucije (organizacione oblike).

Optimizacijom procesa koji definiraju  samu   ulogu    sustava  optimiziramo  sam  sustav, time se ujedno optimizira i sigurnost prometa.

Razvoj sigurnosti ne može se odvojiti od izgradnje sustava. Sigurnost samo postavlja kriterije redoslijeda rješavanja problema. Problemi se rješavaju redoslijedom prema posljedicama koje izazivaju. Još jednostavnije rečeno postavlja redoslijed involviranja normi. Obzirom na ograničenost sredstava kao i vremena.

Ključno je norme involvirati u sustav, u procese, odredit nosioce i odgovorne – individualna odgovornost i kontrolirati ih. Sigurnost prometa određuje redoslijed normi.

3.   Zaključak

Siguran  sustav   je  efikasan  sustav,  pri čemu  kod  izgradnje  efikasnog  sustava   sigurnost  određuje  prioritete.  Određuje  prioritet  ulaganja. Određuje  prioritet  involviranja   normi.

Ukidanje  pruga  znak  je  „bježanja“  od  problema,   ignoriranja   problema,  o  aberaciji  sustava   a o posljedicama   da   i  ne  govorimo.

Tvrditi  kako  se  ukidanjem  pruga  „spašava“  sustav  i   sigurnost  prometa  toliko je jadno da naprosto   ne  zaslužuje   nikakav   komentar   a  kamoli  stručni.