foteljaHRVATSKI SABOR

Luka Bebić, Predsjednik

VLADA RH

Jadranka Kosor, Predsjednica

 

predmet:   Zahtjev  za  preispitivanje   stručne  i  političke   odgovornosti  menadžmenta    u

HŽ   Infrastrukturi d.o.o.

 

Poštovani Predsjedniče,

poštovana Predsjednice,

 

molimo  Hrvatski   Sabor   kao  i  članove  Vlade  Republike  Hrvatske   da  razmotre   postupke  menadžmenta   HŽ   Infrastrukture d.o.o.   te  na  temelju  iznesenog   donesu   odgovarajuće  zaključke.

Menadžment   HŽ   Infrastrukture d.o.o.   planira  samovoljno  u   idućoj  godini   potpuno  obustaviti   željeznički  prijevoz  putnika  na   dionicama:

  • Savski   Marof – Kumrovec
  • Sirač – Virovitica  i
  • Pleternica  – Našice.

Obustava  se  namjerava   realizirati  temeljem  novog   voznog  reda   za   2011./ 2012.   godinu.   O  čemu  se   zapravo  radi?

1.   Zakon  o   željeznici   u  članku   38.   stavak   2   izričito   navodi   da   odluku  o   trajnoj  obustavi  javnog  prijevoza  može  donijeti  jedino   Sabor  RH   a  na  prijedlog   Vlade  RH.

Obustava javnog prijevoza putnika predviđena je na prugama gdje upravitelj željezničke infrastrukture istu nije niti minimalno održavao, što mu je sukladno članku 16. Zakona o željeznici jedan od osnovnih zadataka. Na žalost takvim načinom rada možemo očekivati daljnje obustave željezničkog prometa pa i samo njegovo gašenje u Republici Hrvatskoj. Kao dokaz tome navodimo predviđena smanjenja i onako malih brzina na svim prugama u Hrvatskoj, recimo samo da će brzina na X. koridoru na nekim dionicama pasti i na 40 km/h. Tko će se takvim prugama voziti?   Svjedoci   smo  „tihog“   ukidanja  pruga.

2.   Članak   7.   stavak  1.   Ustava   Republike   Hrvatske   je   decidiran: Oružane snage   Republike  Hrvatske  štite  njezin  suverenitet  i  neovisnost   te  brane  njenu   teritorijalnu   cjelovitost.

Zašto  je  teritorijalna   cjelovitost  tako  važna  da  smo je   spremni  i  oružjem  braniti,  a i  sam  Ustav  je  decidirano   spominje?

Podsjećamo: Lijepa naša  da  bi  bila  jedinstvena država  mora djelovati  na  cijelom  svom  prostoru.   Država djeluje   preko  mreža   institucionalnih  sustava   koji   ju   čine  državom.  To su mreže  sudova,  bolnica,  škola,  pošta,  poreznih  uprava,  policijskih  postaja…  Institucionalne   mreže  osiguravaju   cjelovitost  prostora,  one  su  temelj  države.  U  tom  povezivanju i  koheziji  prostora, promet   i  prometna  mreža   imaju  posebnu  ulogu.    Dok  ostale  mreže,   uz  povezivanje  prostora,  vrše  i  svoje  osnovne  uloge, obrazovanja, liječenja… osnovna  i jedina   uloga  prometa  je  isključivo povezivanje  prostora. Ostale  mreže  ne  možete  koristiti  ako  ne  postoji  jedna  od  prometnih  mreža.

Ustupanje  državnog  prostora  neprijatelju  smatra  se  činom  veleizdaje.  Zbog  nekoliko   metara  mora  jednog  zaljeva  cijela  Hrvatska  je  (opravdano)  bila  na   nogama.  Istovremeno,   nekoliko   činovnika  predlaže  da   pojedine  dijelove  hrvatskog  teritorija  naprosto  amputiramo  i   odreknemo  ih se. To  predlažu  mrtvi-hladni  i  nikome  ništa. Jesu  li oni  uopće  svjesni  što  nam  čine?  Da  smo  slušali  ovakve  neodgovorne  činovnike-  neznalice  Hrvatska  bi  davno  ostala  i  bez   mnogih  otoka  na  kojima   bi  danas  jedini  stanovnici  bili  gušteri  i  škorpioni.

Biti  ćemo  potpuno  jasni:  predlaganje  privremenog  zatvaranja  željezničkih  pruga  nije daleko od   čina   veleizdaje. Ukidamo komadić  po komadić  države.  Nažalost,  blažega  izraza  nema.  I  trebali bi  ozbiljno  preispitati  pitanje  odgovornosti  menadžmenta HŽ  Infrastrukture d.o.o.

Sve izrečeno, a što se ogleda u prijedlogu novog voznog reda za 2011./2012. godinu,  daje nam za pravo konstatirati da je logika uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. koja je i upravitelj infrastrukture u RH da željeznica najmanje košta ako se njom ništa ne vozi. Mi u Sindikatu prometnika vlakova Hrvatske ne vjerujemo da je to interes Vlade RH, te smo mišljenja da se  javni prijevoz mora omogućiti svim građanima, bez obzira na mjesto stanovanja. Jednako važno je i da nigdje u EU upravitelj infrastrukture nema svrhu stvarati profit. Zašto u RH djeluje mimo tog pravila?

Nadamo se da ćete naš apel prihvatiti  dobronamjerno,  da će Vas potaknuti na promišljanje veličine štete koju „privremena“ zatvaranja pruga nanose cijeloj Lijepoj našoj. Tema  je  izuzetno   ozbiljna   i  zadire  u  suštinu   funkcioniranja  same  države.

S poštovanjem.