eu prometno pravo webKatedra za pomorsko i općeprometno pravo objavila je da su njezini članovi u suradnji s kolegama iz prakse i znanosti, u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavili  knjigu pod naslovom „Europsko prometno pravo“. Pozvali su nas i bili smo na toj, na momente emotivnoj, promociji.

Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada i znanstvenog istraživanja sedmero autora (Nikoleta Radinov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić) u području prometnog prava i politika Europske unije, ali i šire, obuhvaćajući pitanja tržišnog natjecanja, zaštite okoliša i prava putnika u pojedinim prometnim granama. Sedamdesetak stranica ove dragocjene knjige posvećeno je željezničkom prometu. Kroz uvodni dio Prometno pravo i politika EU, te posebni dioŽeljeznički promet u prilici smo saznati određenje EU prema prometu kao cjelini i putu koji legislativom određuje, putu kojim ćemo i mi koračati, htjeli to ili ne.

Radi se o prvoj hrvatskoj publikaciji koja na cjelovit, jasan i sustavan način daje prikaz razvoja iznimno opsežne pravne stečevine (acquis communautaire) u ovoj specifičnoj grani industrije, od početaka europskih integracija do danas. Poseban položaj odredaba o prometu u Osnivačkom ugovoru, spor i mukotrpan razvoj zajedničke prometne politike u EU tijekom desetljeća, te suvremeno pravno uređenje brojnih pitanja u svim granama prometa u EU (poput državnih potpora, tržišnog natjecanja, liberalizacije tržišta, zaštite okoliša ili prava putnika) samo su neke od tema koje su po prvi puta sustavno obrađene u ovom djelu. Grupa autora, znanstvenika i praktičara s dugogodišnjim iskustvom istraživanja i rada u području prometnog prava EU i prava tržišnog natjecanja, u ovom je djelu sažela i prikazala preko 300 propisa prometnog prava Europske unije, više od 100 sudskih presuda Europskog suda i nacionalnih sudova, te 70–ak strateških dokumenata EU-a. U osvit ulaska RH u EU i velikih reformi koje neminovno slijede, ovo djelo postaje nezaobilazan priručnik za svakog aktera na dinamičnom i složenom tržištu prometnih usluga.

“Uzimajući u obzir s jedne strane značenje prometne industrije za revitalizaciju domaćeg gospodarstva, a s druge strane imperative poznavanja prometnog prava EU za opstanak domaće prometne industrije u iznimno kompetitivnom okruženju, grupa autora ove knjige poduhvatila se nimalo lakog zadatka sveobuhvatnog prikaza pravne stečevine EU u području prometa. … Cilj je ovog djela pojasniti čitatelju, koji se nađe u situaciji da u kratkom vremenu treba proniknuti u određeno pitanje ili područje europskog prometnog prava, kontekst u kojem se ono razvijalo, faze razvoja i probleme na koje se pritom nailazilo te razloge zbog kojih ono ima današnji sadržaj i značenje.”

Promocija knjige održana je 1. srpnja 2011. u Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“. Vrijedi napomenuti da, iako su imali informaciju, nitko od pravnih lumena HŽ Infre, ali ni iz HŽ Holdinga nije bio prisutan. Briga njih za kapitalna djela iz njihove struke. Naime, ovakva knjiga druga je uopće objavljena u svijetu. Toliko o stručnoj procjeni željezničkih pravnika o dragocjenosti iste…