vjesnik_logoVlada više ne pokušava mijenjati temeljni radnički zakon bez dogovora sa sindikatima. Suglasje je postignuto o fleksibilizaciji radnog vremena, a na stolu ostaju još pitanja otpremnina, produljenih primjena pravnih pravila i pravilnika o radu

Marijan LIPOVAC

Iako je Hrvatski sabor u četvrtak raspravljao o izmjenama Zakona o radu (ZOR) koje se uglavnom odnose tek na fleksibilizaciju radnog vremena, Vlada nije odustala od sveobuhvatnijih izmjena odredbi ZOR-a, pa ni onih koje se odnose na trajanje kolektivnih ugovora, što je lani potaklo sindikate da pokrenu inicijativu za raspisivanje referenduma. No, za razliku od 2010., kad je izmjene ZOR-a predložila jednostrano i protiv sebe okrenula sve sindikalne središnjice, Vlada poučena tim iskustvom više i ne pokušava mijenjati temeljni radnički zakon bez dogovora sa socijalnim partnerima.

Hladni rat između Vlade i sindikata završen je 23. studenoga 2010., kad je potpisan i sporazum kojim je dogovoreno rješavanje spornih pitanja, a u ožujku je, nakon devet mjeseci, obnovljen i rad Gospodarsko-socijalnog vijeća, tako da je stvoreno povoljno ozračje da se najprije o mogućim promjenama ZOR-a postigne suglasje i Vlade i sindikata i poslodavaca, a tek zatim zakonske izmjene šalju u Vladinu i saborsku proceduru. Kako je Vjesniku kazao državni tajnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Krešimir Rožman, takvo suglasje postignuto je o izmjenama ZOR-a vezanim uz fleksibilizaciju radnog vremena i stoga su one odmah poslane u proceduru, bez čekanja da se postigne suglasnost i o drugim pitanjima.